تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

مدیر توزیع برق شهرستان کامیاران ازنصب سکسیونرهای هوایی قابل قطع ازراه دوربرروی فیدرهای شاهینی، جاده کرمانشاه،روانسروشاهینی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان شهرام بهمنی درتشریح این خبرگفت:باهدف کنترل خاموشی های بابرنامه وبدون برنامه وبه تبع آن  جلوگیری ازخاموشی های اجباری جهت فعالیت برروی شبکه ؛طرح نصب و راه اندازی ۴دستگاه سکسیونرهوایی باقابلیت کنترل ازراه دور برروی فیدرهای شاهینی-جاده کرمانشاه وروانسروشاهینی  با اعتبار۴ میلیاردریال به اتمام رسید.

وی در ادامه اذعان داشت:جایابی بهینه سکسیونرها (بازآرایی)وخازنهای موازی بهمراه تعیین ظرفیت بهینه خازنها نقش مهمی دربهبودپروفیل ولتاژ وکاهش تلفات سیستم توزیع ایفا می کندبطوریکه باراه اندازی ونصب سکسیونرها ،شاخص انرژی توزیع نشده کاهش یافته وپایداری شبکه افزایش می یابد.

بهمنی درادامه، مهمترین اولویت شرکت توزیع را ارائه برق مطمئن وپایداربه مشترکین دانست و یادآور شد: قطعا کلیدهای قطع کننده منصوبه برروی شبکه فشارمتوسط تاثیر بسزایی درکاهش خاموشی ها دارندبانصب این تجهیزات تعدادکلیدهای فیدر۲۰کیلوولت ازیک ونیم کلیدبه ازای هرفیدرفراترمی رودکه این مساله به تنهایی بهبودشاخص بهره برداری رابه همراه دارد.

 وی در پایان گفت: بانصب این سکسیونرها  ،علاوه برایجادرینگ بین فیدرها، طول مسیراجرای مانورها بسیارکوتاهتر وکار بر روی شبکه فشارمتوسط آسانتروکاربرد این کلیدهای حفاظتی ،تاثیربسزایی درکاهش خاموشی ها دارند.

image_pdfimage_print