تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۶ مهر ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق جنوب شهرستان سنندج از اتمام پروژه تامین برق ساختمان پزشکی قانونی شهرک بهاران(بلوار بو علی) شهرستان سنندج با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعد خالدی در تشریح این خبر گفت:تامین برق ساختمان جدیدالاحداث پزشکی قانونی یکی از مهم پروژه ی مهمی است که با اولویت قراردادن در لیست طرح های توسعه و احداث این مدیریت تعریف و به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص این پروژه افزود:برای پروژه یادشده در مجموع ۴۹۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی دوسوتغذیه به کابل خودنگهدار و ۱۰۰ مترکابل کشی فشارضعیف زمینی و یکدستگاه پست ترانسفورماتور هوایی ۳۱۵ کاوا احداث و همزمان یک کیلومتر شبکه فشارمتوسط هوایی تغذیه کننده پست مذکور تجهیز و اورهال گردید.

خالدی در ادامه یادآور شد:برای احداث این طرح از آخرین دانش بکاررفته در شبکه های توزیع مطابق با شرایط اقلیمی استان استفاده شده که حاصل آن بهبود کیفیت ولتاژ تحویلی،کاسته شدن طول شبکه فشارضعیف و افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه توزیع بوده است.

وی درادامه تصریح کرد:پروژه تامین برق ساختمان پزشکی قانونی با نظارت و اجرای برق جنوب سنندج و با اعتباری بالغ بر ۷میلیاردریال به اتمام رسید .

وی در پایان اظهار داشت:پروژه تامین برق بعنوان زیرساخت های اصلی مورد توجه شرکت های توزیع بوده و حجم عظیم پروژه های برقرسانی درطول چندسال اخیر سندی بر این ادعاست

image_pdfimage_print