تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق شمال سنندج ازاتمام پروژه رفع ضعف ولتاژ (خیابان فاطمی کمربندی 17شهریور) بااعتباری بالغ بر1میلیاردو 60میلیون ریال خبرداد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمدآزادحسینی درتشریح این خبرگفت:پروژه رفع ضعف ولتاژخیابان فاطمی کمربندی ۱۷شهریورباهدف تعدیل بارشبکه وبهبودکیفیت ولتاژ تحویلی به مشترکان  این منطقه بااعتباری بالغ بر۱میلیاردو ۶۰میلیون ریال ازمحل اعتبارات داخلی شرکت درقالب طرح های اصلاحی به بهره برداری رسید.

 وی درادامه  اذعان داشت:جهت اجرای این پروژه درمجموع ۴۸۰ مترشبکه فشارمتوسط وضعیف احداث ویکدستگاه پست ترانسفورماتورهوایی ۲۰۰کیلوولت آمپردرمحل نصب وراه اندازی  و همچنین ۱۱۶ مترکابل کشی فشارضعیف زمینی به منظورفیدرگیری ازپست مذکور احداث شده است .

حسینی درادامه باتاکیدبراینکه این پروژه ضمن جلب رضایت مشترکین منجربه استانداردسازی شبکه شده گفت:احداث ترانس درمرکزبارموجب کاهش طول فیدرهای فشارضعیف وپست های همجوار شد.

 وی درپایان ارائه برق مطمئن وپایداررا ازاولویت های اصلی شرکت عنوان کردوتصریح کرد:بابررسی های بعمل آمده مناطق دارای ضعف ولتاژ شناسایی وطبق برنامه زمانبندی شده تمامی شبکه های موردنظر  اصلاح وساماندهی خواهدشد.

image_pdfimage_print