تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

مدیر توزیع برق شهرستان قروه ازاتمام پروژه ضعف ولتاژ وکاهش تلفات انرژی در راستای بهره درخیابانهای شریعتی ،تختی ووحدت این شهرستان با اعتباری بالغ 1 میلیاردو 410 میلیون ریال خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی درتشریح این خبرگفت: توسعه وایجادظرفیت مناسب شبکه باهدف کاهش تلفات وبهبودکیفیت ولتاژ تحویلی وهمچنین تامین برق متقاضیان، ازجمله استراتژی های مهم شرکت است که با اولویت بندی ازابتدای سال تاکنون درنقاط مختلف شهر و روستا های این شهرستان ،پروژه های ازاین قبیل عملیاتی واجراشده است.

وی درادامه افزود: پروژه رفع ضعف ولتاژخیابان شریعتی دردومسیرمنتهی به چهارراه بوعلی وجنب پاساژ سعیدشامل نصب دودستگاه پست ترانسفورماتور هوایی باظرفیت های ۳۱۵و۷۵کیلوولت آمپرواحداث ۷۵مترکابل کشی فشارضعیف زمینی بمنظور فیدرگیری است همچنین درخیابانهای تختی و وحدت ۶۶مترشبکه فشارضعیف هوایی باهدف رفع ضعف ولتاژ وکاهش تلفات درطول مسیراحداث شده است.

مدیربرق قروه باتاکیدبراینکه این پروژه ضمن جلب رضایت مشترکین منجربه استانداردسازی شبکه شده است اضافه کرد: احداث ترانس درمرکزبارموجب کاهش طول فیدرهای فشارضعیف درپست های هم جوار شده است همچنین بانصب سرخط های تغذیه برروی شبکه توزیع این مناطق برق مطمئن وپایداردریافت می نمایندطوری که برگشت ولتاژ به ۲۲۴ولت تقویت شدوی درپایان ابراز امیدواری کرد بابرنامه ریزی واقدام مناسب به جهت اجرایی شدن مصوبات کمیته کاهش تلفات  بتوانیم موضوع کاهش تلفات وضعف ولتاژ رادرسطح شهرستان قروه به کمترین حدممکن برسانیم تاامکان دسترسی به انرژی پایداربرای همشهریان گرامی فراهم گردد.

image_pdfimage_print