تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۳۹۸

طرح چاوش به منظور اعمال مديريت ولتاژ در راستاي رعايت استــــاندارد هــاي کمي و کيفي ولتاژ تحويلي به مشترکين،کاهش تلفات انرژي وپايداري شبکه، مانيتورينگ ولتاژ شبکه هاي توزيع در دستور کار قرار گرفته و برهمين اساس نقاط داراي ضعف ولتاژ و... شناسايي و انجام اقدامات اصلاحي و کنترل اثربخشي مدنظر قرار مي گيرد و همين امر موجبات رضايت مشترکين محترم شرکت را موجب مي شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمد مراد زرنشان نماینده مدیر عامل در اجرای طرح چاوش عنوان کرد و گفت: ازسال گذشته تا به اکنون در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان نسبت به قرائت ولتاژ بیش از ۲۵۰۰۰ کنتور دیجیتالی با دستگاه پراپ و ثبت مکانیزه در سیستم بیلینگ و نهایتاً تهیه گزارشات ضعف ولتاژ در شهرها و محلات مختلف اقدام و سپس با اجرای مکانیزم های اجرایی جهت انجام اقدامات اصلاحی اتخاذ خواهد شد.

وی در ادامه نسبت به اثرات مفید این طرح گفت:  طرح چاوش یا چشم انداز اصلاح ولتاژ شبکه توزیع برق در راستای مدیریت ولتاژ در شبکه توزیع برق از جوانب مختلف از اثرات مفید و موثری برخوردار است که رعایت استانداردهای کمی و کیفی ولتاژهای تحویلی به مشترکین و نهایتا رضایت مندی آنها، میزان تلفات شبکه های توزیع و همچنین پایداری شبکه را برجای میگذارد.

وی در پایان تصریح کرد و گفت:پیش بینی شده است که  با نصب ۸۰۰۰ کنتور هوشمند فهام در سطح شرکت توزیع برق کردستان جهت انجام این امر در نقاط انتهایی فیدرهای شبکه، نقاطی را که دارای مشکلات ولتاژی بوده شناسایی و بزودی اقدام اصلاحی را با جدیت اجرایی خواهد نمود.

 

image_pdfimage_print