تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق شمال سنندج ازاجرای رفع حریم شبکه 20کیلوولت روستای دانیکش ازتوابع شهرستان سنندج خبرداد.

محمدآزادحسینی مدیرتوزیع برق شمال سنندج بااعلام این خبرگفت:هدف ازانجام این پروژه حذف کانونهای خطرونقاط مخاطره آمیزشبکه وجلوگیری ازبروزحوادث احتمالی برای ساکنان روستا بوده است.

  وی در ادامه افزود:برای این روستا که درفاصله ۶۰کیلومتری شهرسنندج واقع شده است ۵۲۰میلیون ریال اعتبارازمحل منابع داخلی شرکت هزینه و۴۰۰مترشبکه فشارمتوسط قدیمی وفرسوده، اصلاح و به بهره برداری رسید.

حسینی بابیان اینکه مشجربودن شبکه دراین مسیرنیزازدلایل دیگراصلاح وجابجایی شبکه مذکوربوده تصریح کرد:با توجه به کوهستانی بودن منطقه و شرایط جوی نامساعد ، این اقدام برخورددرختان باشبکه واحتمال اتصال درفصل زمستان وبارندگی را،کاهش میدهد.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد و گفت: با انجام رفع حریم شبکه فشارمتوسط دراین روستا تعداد۲۵ساختمان مسکونی ویک مدرسه به منظور استانداردسازی و همچنین جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی ازحریم شبکه فشارمتوسط خارج شدند.

وی درپایان هدف اصلی اجرای پروژه های رفع حریم را ایمن سازی مشترکین عنوان کردوافزود:درسال ۹۸تعدادزیادی رفع حریم درشبکه فشارمتوسط وضعیف درراستای پی گیری ازخطرات برق گرفتگی دراین مدیریت انجام گرفته است و امیدواریم در سال جدید نیز تمامی موارد ازاین قبیل سریعامرتفع گردد.

image_pdfimage_print