تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۲ آذر ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق جنوب سنندج ازاحداث دوفیدرجدیدازپست زمینی کوثرباهدف بهبودوضعیت ولتاژ وکاهش نوسان برق تعاونی مسکن 260واحدی (سهراب )واقع در19/3 بهاران بااعتباری بالغ بر1 میلیارد و 500 میلیون ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعد خالدی در تشریح این خبر گفت:عملیات اجرای این پروهش به منظور کاهش خاموشی های گذرا،رفع افت ولتاژ ،تعدیل بارشبکه و رضایتمندی مشترکان به بهره برداری رسید.

وی در ادامه اذعان داشت:بااجرای این پروژه ،ضعف ولتاژ بخشی ازتعاونی مسکن سهراب  ضمن ارتقای کیفیت برق اهالی  محل رفع گردیدو توانست،پایداری وقابلیت اطمینان  شبکه توزیع به میزان قابل توجهی افزایش دهدباتوسعه مراکزمسکونی وتجاری درمنطقه یادشده محدودیتی درنصب انشعابات جدیدنخواهدبود.

خالدی درادامه بابیان  اینکه پست های پرباردرمناطق متراکم شهری  واقع شده اند تصریح کرد:دراین مناطق امکان ایجادوتوسعه پست های زمینی وجودنداردبهمین منظورجهت کاهش  وتعدیل بارپست های پرباراستفاده ازپست  های هوایی یافیدرگیری جدیدازپست های زمینی دردستورکارقرارگرفته است .

وی درپایان گفت:بابررسی های بعمل آمده مناطق دارای ضعف ولتاژ شناسایی وطبق برنامه زمانبندی شده تمامی شبکه ها ی موردنظراصلاح وساماندهی خواهندشد.

image_pdfimage_print