ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و اداراتProvide cumulative electricity bills for organizations and departments

شرح خدمت :
توسط این خدمت، مشترکین ادارات و سازمانها میتوانند شناسه قبض مربوط به اشتراکهای خود را ثبت و صورتحساب تجمیع شده اشتراکهای اعلام شده را دریافت نمایند.

   
:   Service Discription
With this service, subscribers of departments and organizations can register the bill ID related to their subscriptions and receive the aggregated invoice of the announced subscriptions.

متوسط زمان ارائه خدمت : آنی

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض

سوالات متداول

نوع صورتحساب، سال و دوره ، تاریخ قرائت قبلی و فعلی صورتحساب، تعداد روز، میزان مصرف تعرفه اوج بار- میان باری و کم باری، جمع مصرف، متوسط مصرف و مبلغ قابل پرداخت و …

بله . نمودار متوسط مصرف در بازه چند ساله به صورت خطی و به تفکیک هر دوره قابل مشاهده است.

بله ، نام بانکی که از طریق آن صورتحساب پرداخت شده و همچنین نحوه پرداخت (تلفنبانک، ATM، POS و …) نمایش داده می شود

تاریخ صورتحساب، مبلغ صورتحساب، بدهی قبلی، مبلغ قابل پرداخت، مبلغ وصولی، تاریخ پرداخت، تاریخ اعمال، بانک، نحوه پرداخت، نام شعبه و …

بله امکان خروجی اکسل و پی دی اف از اطلاعات نمایش داده شده وجود دارد.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱