ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برقProvide a list of approved contractors in the field of electricity

شرح خدمت :

ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق

    :   Service Discription
Provide a list of approved contractors in the field of electricity


متوسط زمان ارائه خدمت : آنی

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : نیاز ندارد

سوالات متداول

طرح های مدیریت پیک بار هرساله در فصل گرم تعریف شده برای شرکت توزیع ارائه میشوند و اطلاعات مربوط به طرح ها در این خدمت ارائه میگردد و قبل از ثبت درخواست قابل مشاهده میباشند.

با مراجعه به این خدمت اطلاعات بروزرسانی شده مربوط به هر طرح قابل مشاهده میباشد. با مطالعه و بررسی طرح ها میتوان هنگام ثبت درخواست نوع طرح مدنظر را انتخاب و پس از انجام ثبت نام مفادمربوط به طرح را رعایت نمود.

پس از پایان اجرای طرح در فصل گرم طبق بررسی مصارف مشترکینی که در طرح ها شرکت کرده اند تخفیفات محاسبه و پس از اعمال آن به مشترک اعلام خواهد شد

تخفیفات پس از اعمال ، از طریق پیامک به مشترکین اعلام میشود و در سایت دستگاه و یا نرم افزار برق من قابل مشاهده خواهند بود
وهمچنین در صورتحساب یا قبض مشترک به صورت بستانکاری اعمال می شود

اکثر مشترکینی که در طرح های مدیریت پیک بار شرکت میکنند دارای کنتروهای فهام قرائت از راه دور میباشند و مصارف آنها در هرساعت بصورت الکترونیکی برای شرکت توزیع ارسال میگردد.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱