تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۷ خرداد ۱۳۹۹

مدیر برق شمال سنندج از اصلاح وبهینه سازی شبکه روشنایی معابر وارتقای سطح کیفی معابرشهری شهرستان سنندج خبر داد.

آزاد حسینی مدیرتوزیع برق شمال سنندج در تشریح این خبرگفت :برای روشنایی معابربلواردکترحسینی ۱۵۰مترشبکه روشنایی معابرمستقل زمینی درمحل احداث ،همچنین ۴پایه فلزی ۱۲متری با۸دستک دوطرفه درنقاط کورمسیربااعتباری بالغ بر۳۵میلیون تومان ازمحل منابع داخلی نصب گردید.

وی در ادامه افزود:به منظوراصلاح وبهینه سازی روشنایی وارتقای سطح کیفی معابرشهری طرح اصلاح ۳۶۰مترروشنایی معابرشبکه فشارضعیف هوایی (تیزهوشان)محله حاجی آبادبانصب ده فقره تیربتنی ۱۱عدددستک وچراغ ۱۵۰وات پربازده با اعتباری بالغ بر۲۸میلیون تومان به اتمام رسید.

حسینی در ادامه اذعان داشت:تامین روشنایی معابرپل سنجرخان جنب ترمینال سنندج به تهران بااحداث ۵۳۰مترشبکه روشنایی معابرمستقل زمینی واصلاح کابل بااعتباری بالغ بر۸۵۰میلیون ریال وتامین روشنایی معابرمیدان  امام شافعی بااحداث ۱۴۰مترشبکه فشارضعیف معابرهوایی ونصب ۴پایه بتنی و۷دستک یکطرفه و۳دستک دوطرفه بااعتبار۲۰میلیون تومان  ازپروژه های دیگری بودکه به بهره برداری رسید.

وی درپایان گفت:اجرای این پروژه ها به جهت رفاه حال همشهریان دراولویت کاری قرارداشته  وبا مجموعه اقدامات،سطح کیفی روشنایی معابر مناطق مذکور،برطرف گردید.

image_pdfimage_print