تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۶ دی ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از اتمام پروژه عظیم اصلاح و بهسازی شبکه برق 420 روستای استان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا لهونیان در تشریح این خبرگفت: باتوجه به گشایش های ایجادشده درتبصره های ۶ و ۱۵ قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ ، برنامه بهسازی و تقویت شبکه برق ۱۰ هزار روستا درکشور تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید که سهم این شرکت برای سال جاری  ۴۲۰ روستا در سطح استان کردستان در قالب یک برنامه مدون تدوین شده است .

لهونیان با اشاره به اینکه  در این طرح مقرر است کل شبکه روستاهای سراسر کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ اصلاح و بهسازی شود، افزود : اصلاح ولتاژمشترکان روستایی ، اصلاح شبکه ورفع اتصالات سست ،اصلاح روشنایی معابرعمومی روستایی ، اصلاح فرسودگی شبکه ازجمله پایه ها و سیم های برق ، بازآرایی وتعدیل بارفیدرهای فشارضعیف واصلاح انشعابات روستایی وهمچنین مقاوم سازی پایه ها ازجمله اقداماتی خواهدبودکه درراستای اجرای این پروژه بزرگ عملیاتی و اجرا خواهدشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان درادامه اذعان داشت: از آنجایی که برق محور توسعه به حساب می‌آید، توجه ویژه به تامین برق روستاها و همچنین رفع مشکلات احتمالی روستاها در حوزه‌های تامین برق مطمئن و روشنایی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه پایدار در بافت روستایی باشد.علاوه بر این، تحقق طرح اصلاح وبهسازی شبکه برق روستایی منجر به توسعه اشتغال و همچنین توجه به جنبه‌های گردشگری روستایی ازجمله روستاهای مرزی در استان کردستان خواهد شد.

ایشان درادامه از جنبه‌های مرتبط با این طرح یادآور شد: هدف اصلی شرکت توزیع برق کردستان بررسی جنبه های فنی و اقتصادی طرح های پیشنهادی در راستای بهبودکیفیت وضعیت شبکه تحت اختیار می باشد به همین دلیل درسالهای اخیر بیش ازپیش همزمان با توسعه شبکه، اصلاح ساختار شبکه نیز در اولویت کاری قرارگرفته است .

لهونیان با بیان اینکه استان ما دارای بیش از ۱۸۲هزارمشترک روستایی است گفت : بامشارکت ۳۰درصدی دهیاریها دراجرای طرح مذکور، روستاهایی که دارای شبکه فرسوده برق و یا در حال اجرای طرح هادی هستند دراولویت قرار دارندو تمامی شبکه برق ۱۷۰۶روستایی استان کردستان تا پایان سال ۱۴۰۵ از اقدامات این طرح بهره مندخواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شبکه برق روستاها همواره به جهت پراکندگی وقرارگرفتن درشرایط جوی نامناسب بیشترین آسیب رامحتمل می شوند؛ براین اساس برنامه های مهمی به منظورافزایش تاب آوری شبکه های برق روستایی ،رفع افت ولتاژ وحریم درشبکه ،اصلاح روشنایی ،بهسازی ورفع فرسودگی شبکه ها دردستورکارقرارگرفته است.

در حال حاضر ۷۰۰ هزار مشترک در بخش‌های مختلف اداری، خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی از خدمات شرکت برق کردستان بهره‌مند هستند که از این تعداد حدود ۱۸۲هزار مشترک داخل محدوده روستاها میباشند. 

image_pdfimage_print