تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۷ دی ۱۴۰۰

جلسه “سه شنبه های دانشی” با موضوع خازنگذاری در شبکه های فشار متوسط بر اساس زون بندی بار راکتیو شبکه، فردا توسط مهندس حسین مخدومی برگزار می شود.

۴۵مین جلسه از جلسات هفتگی “سه شنبه های دانشی” با موضوع خازنگذاری در شبکه های فشار متوسط بر اساس زون بندی بار راکتیو توسط آقای مهندس حسین مخدومی حوزه معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان فردا سه شنبه مورخ ۲۸ دی ماه راس ساعت ۸ صبح در محیط skyroom برگزار خواهد شد.

با توجه به برگزاری این جلسات در سطح شرکت های توزیع برق سراسر کشور و اهمیت جلسات دانشی برای شرکت مادر تخصصی توانیر، بدین وسیله به اطلاع می رساند کلیه همکاران گرامی و افراد غیر می توانند از طریق این بستر در نشست علمی مهندسی حضور یابند و پیشنهادات خود را در همین نشست اعلام فرمایند.

کارمندان شرکت وکارکنان وکاربران مهمان می توانند از طریق آدرس skyroom.online/ch/yed/km در سلسله جلسات ” سه شنبه های دانشی” که هر هفته برگزار می شود، حضور یابند.

image_pdfimage_print