اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقDebt declaration based on self-declaration of electricity consumption of subscribers of power distribution companies

شرح خدمت :
توسط این خدمت، مشترکین ادارات و سازمانها میتوانند شناسه قبض مربوط به اشتراکهای خود را ثبت و صورتحساب تجمیع شده اشتراکهای اعلام شده را دریافت نمایند.

   
:   Service Discription
With this service, subscribers of departments and organizations can register the bill ID related to their subscriptions and receive the aggregated invoice of the announced subscriptions.

متوسط زمان ارائه خدمت : آنی

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض- تاریخ و ارقام قرائت شده کنتور

سوالات متداول

بله، مشترک می تواند در مرحلۀ ثبت ارقام کنتور، با استفاده از گزینۀ تصویر کنتور و برداشت عکس از کارکرد کنتور، میزان مصرف خود را ثبت کند.

خیر. با اعلام رقم کنتور از سوی مشترک، صورتحساب به روز از مصرف دورۀ قبل تا رقم جدید برای او صادر می شود اما به عنوان صورتحساب قطعی در سوابق مشترک درج نمی شود.

با ورود به اپلیکیشن برق من در بخش خوداظهاری قرائت کنتور، راهنمای قرائت کنتور قابل دریافت است.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱