تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۴ آبان ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ازاعمال وثبت حق بیمه پایه ای حوادث طبیعی درقبوض برق مصرفی واحدهای مسکونی باهدف جبران بخشی ازخسارت مالی ناشی ازحوادث طبیعی درمناطقی که احتمال وقوع این خطرات وجوددارد،خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان لهونیان درتشریح این خبرگفت:به منظور جبران بخشی ازخسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی ازجمله زلزله ، سیل ، طوفان ، صاعقه ، سنگینی برف ، رانش زمین ، ریزش کوه ودریالرزه ( سونامی ) همه مشترکین بخش خانگی دارای انشعاب قانونی برق درمناطقی که احتمال وقوع هریک ازخطرات مذکور درآنهاوجودداشته باشددرمدت یکسال پس از تصویب( قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ) که درجلسه علنی پنجم آبان ۹۹مجلس شورای اسلامی به  تصوب رسیدودر۱۴آبانماه سال ۹۹به تاییدشورای نگهبان رسید، تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرارمی گیرند.

وی درادامه افزود : به موجب بند ۱-۵ آیین نامه ی ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق سازمان برق ایران واعمال بخشودگی مربوطه درسال جاری، وزارت نیرو و به تبع آن شرکتهای توزیع برق مکلف اندحق بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان موضوع این قانون رابطورجداگانه به مبلغ ۱۰۰هزارریال برای هرواحدمسکونی به مدت یکسال درپنج مرحله ( دوره های ۲لغایت۶)هردوره ۲۰هزارریال درصورتحساب بهای برق واحدهای مسکونی درج و با رعایت اصل۵۳ قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کندوخزانه داری کل موظف است کلیه وجوه حاصله رابه حساب صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی واریز نماید.

ایشان دربخش دیگری ازسخنان خودگفت: طبق قانون سالیانه  ۵۰ درصداز حق بیمه ای پایه ای که صندوق بیمه همگانی حوادث پیشنهاد می کندازطریق درج درقبوض برق واحدهای مسکونی ازمالکان آنهادریافت می شود والباقی حق بیمه توسط سازمان برنامه وبودجه کشورازمحل اعتبارماده ۱۰قانون تنظیم بخشی ازمقررات  مالی دولت مصوب ۲۷بهمن سال ۱۳۸۰واصلاحات بعدی آن مستقیم به حساب صندوق پرداخت می شود.لهونیان درپایان  اضافه کرد : آن دسته از صاحبان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستنداز پرداخت این حق بیمه معاف هستند. لازم به ذکر است اجرای این مصوبه از آذرماه تا پایان سال جاری در سطح این شرکت عملیاتی و معوقات آن نیز در صورتحساب مصرفی مشترکین بخش خانگی اعمال خواهد شد .

image_pdfimage_print