افت ولتاژ دومنطقه در بانه رفع شد

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱ دی ۱۴۰۰

مدیر برق شهرستان بانه ازرفع ضعف ولتاژ وتقویت برق محلات مولوی وخیابان سپیده دراین شهرستان با اعتباری بالغ بر۵۰۰میلیون تومان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، صلاح الدین قادری مدیر توزیع برق شهرستان بانه با اشاره به اینکه افزایش مصرف برق در نتیجه افزایش مشترکین وساخت وسازهای ساختمانی درمحلات مولوی وخیابان سپیده باعث ضعف ولتاژ در این محلات شد، افزود: بعد از بررسی های انجام شده و کارشناسی مشکلات این فازها،  باتهیه ونصب خط وترانس ، مشکل افت ولتاژ در این نواحی مرتفع شد.

وی افزود: با توجه به اینکه امکان تقویت ترانس وایجاد وتوسعه پست زمینی در این مناطق وجود نداشت در نتیجه یک دستگاه ترانس ۲۰۰کیلوولت در این منطقه نصب شد.

مدیر برق شهرستان بانه بیان کرد: همچنین با استفاده ازفن آوری نوین۴۶۰مترشبکه سیم مسی فشارمتوسط و۱۷۰مترشبکه سیم مسی فشارضعیف در این مناطق به کابل خودنگهدارتبدیل شد.

قادری اضافه کرد:احداث ترانس جدید موجب کاهش طول فیدرهای فشارضعیف وکاهش بارپست های همجوارشده وظرفیتی مناسب جهت واگذاری انشعاب های جدید درآینده فراهم می کند .

وی درادامه با بیان اینکه پست های پرباربیشتردرمناطق متراکم شهری قرار دارد اذعان داشت: دراین مناطق امکان ایجاد وتوسعه پست های زمینی وجود ندارد به همین منظورجهت کاهش وتعدیل بارپست های پربار،استفاده ازپست های هوایی دردستورکارقرارگرفته است.

مدیر برق شهرستان بانه درپایان ارائه برق مطمئن وپایداررا ازاولویت های اصلی شرکت توزیع برق استان عنوان کردوگفت :بابررسی های به عمل آمده درنقاط مختلف شهری وروستایی، مناطق دارای ضعف ولتاژ شناسایی وطبق برنامه موردنظراصلاح وساماندهی خواهند شد.

image_pdfimage_print