افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق


Increasing the branching amperage of the subscribers of power distribution companies

شرح خدمت :
هرگاه مشترک به علت افزایش در لوازم مصرف کننده برق نیاز به استفاده قدرت برق بیشتری داشته باشد، می تواند از طریق این خدمت درخواست افزایش آمپراژ را به صورت غیرحضوری ارائه دهد.

   
:   Service Discription
If the subscriber needs to use more electricity due to the increase in electricity consuming appliances, she can request amplification in absentia through this service.

متوسط زمان ارائه خدمت : آنی

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

سوالات متداول

در صورت انجام تسویه بدهی و اماده بودن محل انشعاب در همان روز وصل انشعاب انجام می گردد.

  در اپلیکیشن برق من در منوی پیگیری ها مراحل انجام کار قابل پیگیری می باشد

درصورتی که قطع انشعاب بدلیل عدم واریز هزینه مصرفی بوده بعد از انجام مراحل تسویه بدهی توسط  واحد اتفاقات شبکه انجام می گردد.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱