تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۷ دی ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق جنوب سنندج ازکاهش 2905کیلوولت آمپرظرفیت ترانسفورماتورهای عمومی واختصاصی درراستای بهبودضریب بهره برداری وکاهش تلفات برق در این امور خبرداد.

به گزارش روابط عمومی توزیع نیروی برق استان کردستان  اسعدخالدی مدیر امور برق جنوب در تشریح این خبرگفت:

کاهش تلفات انرژی می تواند باعث آزاد سازی ظرفیت تولید برق در نیروگاهها شود.

وی در ادامه اذعان داشت:بمنظوربهینه  نمودن ظرفیت ترانسهای عمومی واختصاصی و استفاده مناسب از ظرفیت این ترانسها و جلوگیری از هدررفت انرژی در ترانسفورماتورهایی که میزان بارآنها کمترازظرفیت نامیشان است،اقدام به کاهش قدرت شدندکه درمجموع ۲۹۰۵کیلوولت آمپرتلفات ناشی از ظرفیت مازاد ایجاد شده برروی ترانسفورماورها کاسته شد.

وی هدف ازکاهش قدرت پستها رابهبودضریب بهره برداری وکاهش تلفات شبکه عنوان  کردوافزود:کاهش قدرت صورت گرفته شامل ۲۷دستگاه ترانسفورماتور هوایی (عمومی واختصاصی )درحوزه برق جنوب شهرستان سنندج می باشد.

مدیرتوزیع برق جنوب سنندج درادامه گفت: این پروژه بدون تحمیل هرگونه هزینه اضافی برای شرکت وبا استفاده ازتوان فنی همکاران اجرا و به اتمام رسید.

خالدی در پایان ،ضریب بهره برداری راازشاخصهای اصلی  وتاثیرگذارشرکت توزیع برق دانست  وتاکیدکرد: با بارگیری درزمان پیک مصرف و شناسایی ترانسفورماتورهایی با ظرفیت بالا و درصد بارگیری کم، نسبت به کاهش قدرت آنها در راستای طرح کاهش تلفات اقدام خواهد شد.

image_pdfimage_print