تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۰

مدیرتوزیع برق شهرستان قروه ازساماندهی واورهال تجهیزات پست عمومی وشبکه برقرسانی ،روستای جداقایه با اعتباری بالغ بریک میلیارد و 717میلیون ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان میمنت آبادی درتشریح این خبرگفت : اجرای این پروژه با هدف رفع حریم نقاط مخاطره آمیز،تعویض پایه های فرسوده وافزایش ضریب پایداری شبکه برق این روستا  درقالب برنامه واقدامات جهادی به شکل روستا محور انجام وبااجرای آن علاوه براینکه شبکه توزیع روستایی بطورکامل تجهیز،بهسازی وساماندهی، میگردد مشکلات ساکنین روستا هم درحوزه برق مرتفع خواهد شد.

وی درخصوص اقدامات انجام شده دراین راستا اذعان داشت:این پروژه شامل اصلاح وجابجایی ۷۰مترشبکه فشارمتوسط  هوایی به منظوررفع حریم واصلاح وتبدیل ۲۳۰۰مترشبکه  سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار و همچنین اصلاح وکاهش ظرفیت پست هوایی ۱۰۰کیلوولت آمپرهوایی به ۷۵کیلوولت آمپرهوایی  بوده که درمجموع برای آن یک میلیاردو۷۱۷میلیون ریال ازمحل منابع داخلی  شرکت هزینه شده است رفع ضعف ولتاژ کاهش شعاع  تغذیه فیدرهای فشارضعیف، رفع حریم ۲۰کیلوولت آمپروکاهش تلفات،  ازاهداف اجرایی این طرح است.

میمنت آبادی با اشاره به اینکه اعتبارات مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰ تأمین شده،اضافه کرد:۱۲۲روستای برقداردرشهرستان قروه وجودداردکه  درسال جاری شبکه برق ۴۰روستا اصلاح وبهینه سازی میشود واجرای این طرح ها (اصلاح پست هوایی وبهینه سازی شبکه متوسط وضعیف )نقش مهمی درتامین برق پایدار منطقه ایفا خواهند کرد

وی دربخش پایانی سخنان خود یادآور شد: باتوجه به آب وهوایی سرد روستاهای شهرستان قروه وقدمت شبکه روستایی با اجرای این طرح ضمن افزایش ضریب پایداری برق روستاها واصلاح انشعابات مشترکان وجلوگیری ازاستفاده غیرمجاز برق ، امنیت شبکه بیش ازپیش تامین خواهدشد.

گفتنی است ،تامین برق متقاضیان وکاهش شعاع تغذیه و ارتقای ضریب پایداری و به تبع آن رضایتمندی مردم ازجمله اقدامات دیگری است که درراستای زیرساخت لازم برای توسعه واصلاح شبکه روستایی صورت پذیرفته است

image_pdfimage_print