عناوین اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۹ شرکت توزیع برق استان کردستان 

 

ردیف عنوان
۱ تعیین مدل ریاضی جهت استخراج ضرایب همزمانی بارهای مختلف شبکه و با در نظر گرفتن شاخص های جغرافیایی مبتنی بر روش های هوش مصنوعی
۲ آسیب شناسی و بررسی وضعیت ارتقای کیفیت آموزش کارکنان و برنامه های آموزشی در صنعت برق
۳ شناسایی منابع درآمدی جدید و ایجاد درآمدهای اختصاصی پایدار در شرکت های توزیع
۴ ارائه راهکاری برای تشخیص پوسیدگی پایه های چوبی
۵ داده کاوی براساس اطلاعات GIS جهت کنترل و پایش فرآیندهای شرکت
۶ مدیریت مصرف برق با استفاده از اینترنت اشیاء و رایانش مه
۷ سنجش شاخص بهره وری شرکت توزیع برق استان کردستان
۸ امکان سنجی و بهینه سازی اجرای برنامه های پاسخگویی بار در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
۹ بررسی عوامل موثر بر چابک سازی ساختار سازمانی و تدوین مدل بهینه و بومی ساختار سازمانی مطابق با اهداف و ماوریت های سازمانی با تأکید بر حداکثرسازی

 

 

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۲۶ مهر ۱۴۰۰