اولویت های تحقیقاتی

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۹ شرکت توزیع برق استان کردستان 

 

ردیف عنوان
۱   مدلسازی گرادیان ولتاژ به منظور طراحی سیستم‌های زمین شبکه های توزیع براساس ولتاژهای گام و تماس مجاز
۲   مطالعات آسیب‌پذیری و تاب آوری شبکه توزیع استان کردستان ( در شهرستانهای دشت مانند ) در مقابل وزش باد و زلزله در شرایط بحران
۳   شناسایی و الویت بندی طرح های عملیاتی مدیریت انرژی الکتریکی در مصارف خانگی و تجاری در مناطق جغرافیایی متفاوت استان کردستان
۴   بازآرایی فیدرهای شهری دو امور شهرستانهای سنندج شمالی و سنندج جنوبی با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ
۵   آسیب شناسی و بررسی وضعیت ارتقای کیفیت آموزش کارکنان و برنامه های آموزشی در صنعت برق
۶   بررسی امکان سنجی نحوه ی پیاده سازی دسکتاپ مجازی (VDI) در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
۷   شناسایی منابع درآمدی جدید و ایجاد درآمدهای اختصاصی پایدار در شرکت های توزیع
۸   مکان‌یابی خطا در شبکه‌های توزیع به کمک روش مبتنی بر امپدانس و آنالیز کیفیت توان
۹   بررسی روشهای حفاظت شبکه های توزیع در حضور هادیهای روکشدار و کابلهای فاصله دار و انتخاب روش بهینه
۱۰   تعیین مدل ریاضی جهت استخراج ضرایب همزمانی بارهای مختلف شبکه و با در نظر گرفتن شاخص های جغرافیایی مبتنی بر روش های هوش مصنوعی
۱۱   ارائه راهکاری برای تشخیص پوسیدگی پایه های چوبی
۱۲   داده کاوی براساس اطلاعات GIS جهت کنترل و پایش فرآیندهای شرکت

 

 

image_pdfimage_print