تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برای اولین باردراستان کردستان استفاده ازکوادکوپتر(ربات پرنده هدایت پذیر ازراه دور) برای برطرف کردن مشکلات خطوط شبکه فشارمتوسط برق

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان سید محمد فتحی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ درتشریح این خبر گفت : بازدید از خطوط شبکه فشار متوسط برق همیشه یکی از دغدغه های شرکت های برقی بوده که با کمک ربات های پرنده این بازدید ها تسهیل شده است.

وی در ادامه اذعان داشت: یکی ازموانع اصلی دربازدیدهای شبکه، عدم رویت عیوب  از فاصله دور با توجه به ساختار شبکه می باشد. چراکه زوایای دید دربازدیدصعودی به گونه ای است که سیمبان یاتکنسین،دیدکامل را از تمام جهات روی تجهیزات موجود ندارد و در بعضی موارد عدم تشخیص خطاهای مهم، سبب ایجاد مشکلات فنی و اقتصادی می شود

وی درادامه اذعان داشت: برای اولین بار دراستان استفاده از ربات پرنده که کاربرد آن تصویربرداری هوایی است، قابلیت بازرسی اتصالات شبکه، پیچ ومهره ها ومقره وارزیابی وضعیت کلی خطوط فشارمتوسط وترانسهای برق را برای ثبت اطلاعات موثربه منظور تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده دارد که اولین بازدید هلی شات ازخطوط ۲۰کیلوولت وترانس ها دراین امور ازیکماه گذشته انجام پذیرفت .

 فتحی با اشاره به اینکه فرایند بازدیدازشبکه های توزیع مستلزم صرف زمان ،هزینه وانرژی است اضافه کرد: گرایش به سمت استفاده ازکوادکوپتر و بهره گیری از قابلیت های آن به دلیل صرفه جویی اقتصادی و جلوگیری ازترددهای شهری و جاده ای در رسیدن به تجهیز شبکه معیوب درمناطق صعب العبور از اهمیت خاصی برخوردار است.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان درادامه یادآورشد: قدرت مانور بالا، یعنی تغییر جهت حرکت و تغییر موضع با بالاترین کارایی و فرمانپذیری در کنار اندازه قابل تعریف (سفارشی سازی باتوجه به شاسی های منتوع در زمان ساخت) و قدرت پرواز بالا از ویژگی های شاخص این پرنده است.

وی درپایان قابلیت تصویربرداری از تجهیزات را براساس طول و عرض شبکه و ارسال به بهره بردار  را یکی از قابلیت های موثر این مدل بازدید برشمرد وگفت: تسهیل در بازدید دوره ای شبکه، نظارت بهتر در زمان عیب یابی خطوط و شناسایی نقاط معیوب در مواقع بحران با استفاده از این روش محقق میشود و در نظر است در آینده ای نزدیک کلیه شهرستانها، ازاین تکنولوژی جهت بروزآوری ساختار شبکه و ارتقاء کیفیت خدمات، بهره مند شوند.

image_pdfimage_print