تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۰ آذر ۱۴۰۰

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با انتشاراطلاعیه ای به تمامی استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز که بصورت مخفیانه ازاشتراک برق همشهریان استفاده می کنند هشدارداد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق کردستان مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها را تهدیدی برای صنعت برق کشور و استان کردستان خواند وهشدارداد: برخورد با استخراج کنندگان غیرقانونی رمزارزها باکمک مراجع امنیتی و انتظامی در دستور کار جدی این شرکت قرار دارد، ازاین رو با توجه به اینکه استفاده ازماینرها ، بدون مجوز قانونی، کسب و کاری غیرقانونی محسوب  و باعث آسیب رساندن به اموال عمومی و تضییع حقوق مشترکان برق میشود، به شدت با آنان برخورد میشود.

لذا رسما” اعلام میدارد باتوجه به شرایط بیماری کرونا که استمرارتامین برق برای تمامی بخشها وضعیت حیاتی به خودگرفته است مجددا به تمامی مصرف کنندگان غیرمجاز رمز ارز که بصورت مخفیانه و با سواستفاده ازاشتراک برق، این انرژی حیاتی را به هدر می دهند اکیدا هشدارداده میشود به سرعت فعالیت های خود را متوقف کرده درغیراینصورت بر اساس ضوابط جدید ابلاغی و حسب هماهنگی های بعمل آمده ضمن قطع اشتراک برق و جمع آوری لوازم اندازه گیری و تجهیزات جانبی آنها، خسارت وارد به شبکه برق از آنان محاسبه و اخذ خواهدشد. همچنین درصورتی که مراکز استخراج رمز ارزها که باسوء استفاده ازانشعابات قبلی مانندکشاورزی یا صنعتی به اینکارمبادرت کنند ضمن جمع آوری انشعاب و اعمال جریمه های سنگین و صدور تعدیلی براساس نرخ برق صادراتی، با مالکان آن نیزاز طریق معرفی به مراجع قضایی و امنیتی برخورد قانونی خواهدشد.

روابط عمومی شرکت در پایان با اشاره به اینکه مشارکت مردم درشناسایی مراکز غیرمجاز رمزارز دراستان یکی ازبهترین و عملیاتی ترین شیوه های ممکن است گفت: به افراد حقیقی وحقوقی که مراکز غیرمجاز رامعرفی کنند پاداشهای نقدی پرداخت خوهد شد.

image_pdfimage_print