برقرسانی به تعاونی مسکن ۴۲۴ واحدی آوالان شهرستان سنندج/ باهدف اولویت دادن به پروژه های برقرسانی وتسریع درخانه دارشدن اقشارکم درآمد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق جنوب سنندج ازاجرای پروژه برقرسانی به تعاونی مسکن 424 واحدی لاوان واقع در2/19شهرک بهاران این شهرستان بااعتباری بالغ بر3میلیاردو 500 میلیون ریال ازمحل منابع داخلی شرکت خبرداد.مدیرتوزیع برق جنوب سنندج ازاجرای پروژه برقرسانی به تعاونی مسکن 424 واحدی لاوان واقع در2/19شهرک بهاران این شهرستان بااعتباری بالغ بر3میلیاردو 500 میلیون ریال ازمحل منابع داخلی شرکت خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعدخالدی بااعلام این خبرگفت:درسال جاری فعالیتهای زیربنایی باهدف اولویت دادن به پروژه های برقرسانی وتسریع درخانه دارشدن اقشارکم درآمد ،رضایتمندی مردم وافزایش ظرفیت سازی تامین برق  متقاضیان جدید ازمهمترین مزایای اجرای این فعالیتهاست.

 وی بااشاره به اقدامات انجام شده جهت تامین برق این تعاونی افزود:درراستای اجرای این پروژه ۴۳۵مترشبکه فشارمتوسط هوایی باهادی روکشدار،۴۸۱مترکابل کشی زمینی فیدرهای فشارضعیف و۳۳۰مترشبکه روشنایی معابراحداث و دودستگاه ترانسفورماتور۱۰۰و۱۶۰کیلوولت آمپردرمحل نصب وراه اندازی شده است .

خالدی در ادامه اضافه کرد: هم اکنون  به ۱۶۰واحدازپروژه ۴۲۴واحدی تعاونی موسوم به ” آوالان ” کنتورهای تک فازبه مشترکین واگذاروکارنیرورسانی به سایرواحدهای این پروژه نیز همزمان انجام گرفته است امابه علت آماده نشدن بلوکها توسط تعاونی یادشده  تامین برق مابقی واحدها منوط به آماده شدن تمامی بلوکهای این تعاونی خواهد شد.

 وی درپایان اظهارامیدواری کرد: مشترکین نیزبارعایت هرچه بیشتراصول مدیریت مصرف ،ضمن جلوگیری ازهدررفت انرژی،شرکت توزیع رادرارائه خدمات بهتریاری نمایند.

image_pdfimage_print