تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۰ دی ۱۴۰۰

مدیراموربرق شمال سنندج از اجرای عملیات توسعه شبکه برق شهرک وحدت تعاونی ۱۵هکتاری درشهرستان سنندج و اتصال آن به شبکه سراسری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان آزادحسینی مدیراموربرق شمال سنندج ازاحداث وتوسعه شبکه برقرسانی شهرک وحدت فازدوم تعاونی ۱۵هکتاری سنندج خبر داد و افزود: با انجام این پروژه ظرفیت جدیدی برای تامین برق متقاضیان جدید ایجاد می شود.

وی افزود:نصب دودستگاه ترانس ۳۱۵برای انتقال شبکه برق وتغذیه مشترکان و همچنین احداث ۱۲۶۸مترشبکه فشارمتوسط هوایی ازجمله اقداماتی است که درراستای زیرساخت لازم برای برقرسانی به خانوارهای جدید این شهرک ومراکزآموزشی ودرمانی مستقردرآن  انجام شده است.

حسینی با اشاره به اینکه همزمان باتوسعه فضای شهرک وساخت مجتمع های مسکونی ، عملیات توسعه شبکه برقرسانی نیز انجام شده است، افزود:در همین راستا ولتاژ شبکه برق مناطق اطراف شهرک نیز ارتقاء یافته وساکنین این منطقه از انرژی پایدار بهره مندهستند.

مدیربرق شمال سنندج یادآورشد:تامین برق ،افزایش قابلیت وسرعت مانورشبکه ،کاهش مدت زمان خاموشی وافزایش پایداری شبکه برق وهمچنین رضایتمندی مشترکین برق از جمله مهمترین تاثیرات کیفی واجتماعی اجرای اینطرح به شمار می رود.

وی با بیان اینکه عملیات برقرسانی به این منطقه کاملااستاندارد وبابهره گیری ازآخرین فن آوری های مدرن که دارای عمر زیاد وکیفیت بالاتری می باشندصورت گرفته است، افزود: دراجرای این پروژه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار صرف شده که از منابع داخلی شرکت توزیع برق کردستان تامین شده است.

وی درپایان گفت: توسعه وتقویت زیرساخت های برق، امکان سرمایه گذاری دربخش های دیگررانیزفراهم می کند.

image_pdfimage_print