برقرسانی به سایت های ایرانسل درمناطق صعب العبور روستایی شهرستان سنندج

مدیر توزیع برق شمال سنندج ازاجرای فعالیتهای زیربنایی باهدف مرتفع نمودن مشکلات وموانع برقرسانی به سایت های ایرانسل درمناطق صعب العبور روستایی ،در راستای رضایتمندی مردم وهمچنین فراهم نمودن بسترهای مخابراتی لازم ،خبر داد.

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق  استان کردستان آزاد حسینی مدیرتوزیع برق شمال سنندج با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور برقرسانی به  سایت  ایرانسل روستای هانیس گفت: بمنظور عملیاتی نمودن اجرای این پروژه ۹۲۰ متر شبکه فشارضعیف زمینی و یکدستگاه پست هوایی ۲۵ کیلو ولت آمپر احداث شده است. همچنین در روستای سیاسران سفلی ۳۲۰ متر شبکه فشار ضعیف زمینی  احداث  ویکدستگاه پست هوایی ۲۵ کیلو ولت آمپرسه فاز با هدف توسعه زیرساخت های ارتباطی وخدمت رسانی به مردم روستا، نصب و راه اندازی شد.

وی در ادامه اذعان داشت : پروژه تامین برق ایرانسل اراضی روستای چتان شامل نصب یکدستگاه پست هوایی ۲۵کیلو ولت آمپر و احداث ۶۵۰ مترشبکه فشارضعیف زمینی است که بامشارکت شرکت توزیع انجام و توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تامین اعتبارگردید.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده درروستای دادانه کمانگر عنوان کرد و گفت: برای اجرای این پروژه نیز  ۶۰۰ متر شبکه فشارضعیف زمینی احداث و یکدستگاه پست هوایی ۲۵ کیلو ولت آمپر در محل نصب شده است.

وی درپایان  ضمن استقبال ازاجرای  طرح پوشش تلفن همراه درنقاط محروم روستایی ازاعلام آمادگی به جهت تسریع برقرسانی به دیگر سایت های تلفن همراه مورد نظر شرکت ارتباطات زیر ساخت،در مناطق روستایی اعلام آمادگی کرد.

image_pdfimage_print