تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹


برنامه خاموشیهای احتمالی ناشی از مدیریت بار در صورت اعلام دیسپاچینگ ملی مورخ ۹۹/۱۱/۰۷

 

ردیف زمان   برنامه خاموشی ها
۱ ساعت ۸:۳۰الی ۱۰:۳۰ دانلود فایل
۲   ساعت ۱۰:۳۰ الی۱۲:۳۰ دانلود فایل
۳   ساعت ۱۵ الی۱۷ دانلود فایل
۴   ساعت ۱۷ الی ۱۹ دانلود فایل
۵   ساعت ۱۹ الی ۲۱ دانلود فایل
image_pdfimage_print