برگزاری جلسه مدیریت دانش

معاونت منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان كردستان:

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان از برگزاري جلسه بررسي اجراي پروژه استقرار مديريت دانش و قابليت هاي نرم افزار مديريت دانش و انطباق آن با نظام نامه در دست تدوين مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي كشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، شرافت عطایی اعلام کرد: این جلسه در دفتر توسعه مدیریت و با حضور مدیر پروژه مدیریت استعدادهای دستگاه های اجرایی برگزار گردید.

وی گفت:  در این جلسه به بررسی نقاط قوت اجرای پروژه استقرار مدیریت دانش، قابلیت ها و امکانات مفید این سیستم پرداخته شد و نکاتی که در خصوص تأثیر قابلیت ها و در نهایت ارزیابی انتخاب سیستم مدیریتی دانش نقشی داشتند از جمله:

۱)ماژولار بودن سیستم

۲)منطبق بر ریز فرایندهای مدیریت دانش

۳)مبنای ساختاری دانش سامانه بر اساس ابلاغ توانیر

۴)یکپارچه بودن مدیریت دانش و مراحل اجرایی آن

۵)تعامل با سایر سامانه های دانشی

۶)آموزش و فرهنگ سازی فراگیر در سطح شرکت

عطایی افزود: سامانه تهیه شده برای شرکت در زمینه نحوه بررسی آئین نامه های تدوین شده در مورد مدیریت دانش برای شرکت و قابلیت های سامانه مورد بررسی قرار گرفته، به تشریح نحوه امتیاز داده شده توسط داوران و کاربران در سامانه از طریق مشارکت فردی تشریح و وظایف و ویژگی های انجمن خبرگی و توضیح درخت دانش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته شد.

و در پایان مدیر پروژه مدیریت استعدادهای دستگاه های اجرایی از انتقال تجربیات موفق شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان نسبت به سایر دستگاه ها استقبال نموده و فاز استقرار مدیریت دانش وکاربردی بودن نرم افزار مربوطه مورد پسند ایشان واقع گردید.

image_pdfimage_print