تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از برگزاری یک دوره آموزشی اطفاء حریق در سطح شهرستان سنندج خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، محمد منتظری مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: به منظور افزایش آمادگی دربرابرآتش سوزی و بلایای طبیعی دوره آموزشی اطفاء حریق با همکاری اداره آتشنشانی درمدیریت توزیع برق سنندج برگزارشد.

وی افزود: این دوره که با حضورکارشناسان ایمنی ستاد و پرسنل حراست برگزارشد طی آن شرکت کنندگان ابتدا به صورت تئوری باوسایل ضد حریق وکپسول وشیوه کارآشنا شدند سپس همکاران به صورت عملی نحوه ی جلوگیری ازآتش سوزی واطفای آن را با استفاده ازکپسول های ضدحریق آموزش دیدند.

منتظری بیان کرد: این کلاس آموزشی با حضور ۳۵ نفر ازتکنسین های اجرایی ٰ وپرسنل حراست برگزار شد.

مدیرحراست مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به اینکه دراین کلاس عملی مباحث مربوط به رعایت موازین ایمنی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: انتظارمی رود شرکت کنندگان حاضر در این دوره بتوانند آموخته های خود را هرچه بیشتردر زمینه کاهش خسارت جانی ومالی ناشی ازحوادث غیرمترقبه بکار گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر ساله مانورهای اطفاء حریق ومقابله با زلزله وسایرموارد مربوط به حفظ ایمنی کارکنان درمدیریت برق شهرستانهای تابعه برگزارمی شود که می تواند دریادآوری روش های اجرایی ایمنی دربرابرآتش سوزی موثرباشد.

image_pdfimage_print