برگزاری نشست خبری مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اصحاب رسانه ۱۳۹۷