تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۳ تیر ۱۴۰۰

مدیر توزیع برق جنوب سنندج ازاتمام پروژه های بهبودافت ولتاژ به منظورتعدیل بارشبکه وکاهش خاموشی های گذرا درمناطقی ازسنندج خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعدخالدی درتشریح این خبرگفت: با هدف توسعه پایداروایجادظرفیت مناسب شبکه های توزیع درمناطق ۱/۱۷و۲/۱۹ درشهرک سعدی وانتهای روستای حسن آبادپروژه های رفع ضعف ولتاژ بااعتباری بالغ بر۵ میلیاردریال ازمحل منابع داخلی شرکت  اتمام وبه بهره برداری رسید.

وی در ادامه افزود: با احداث ۴۵۰مترشبکه فشارضعیف هوایی وزمینی وهمچنین نصب سرخط های تغذیه برروی شبکه، مشترکین این مناطق برقی مطمئن وپایداردریافت نموده و مشکلی دررابطه با قطعی مکرربرق وخاموشی ناخواسته نخواهندداشت.

خالدی درادامه اذعان داشت: با اجرای این پروژها ضمن اصلاح افت ولتاژ و متعادل سازی بارترانسفورماتور و فیدرهای موجود، ظرفیت سازی مناسب به منظوربرقرسانی به مشترکان جدیددرآینده نزدیک فراهم شده است .

مدیربرق جنوب سنندج اضافه کرد: پروژه های مهم درارتباط با اصلاح ساختارشبکه توزیع دراولویت برنامه های راهبردی این امور قرارداردکه درحال اجراست.

وی درپایان تصریح کرد: این امور نقاط دارای ضعف ولتاژدرراستای کاهش تلفات وبهبودکیفیت توان تحویلی به مشترکان شناسایی نموده وجهت رفع مشکلات این حوزه انجام پروژه های لازم رادردستورکارقرارداده است.

گفتنی است اجرای این پروژه ها به منظورتعدیل بارشبکه رفع افت ولتاژ وکاهش خاموشی های گذرا وبه تبع آن رضایتمندی مشترکان به بهره برداری رسید.

image_pdfimage_print