تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق جنوب سنندج از اجرای پروژه ارتباط دوسویه شبکه برق بیمارستان توحید شهرستان سنندج بمنظورآمادگی هرچه بیشتر برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.

سید جمال الدین حسینی مدیرتوزیع برق جنوب  سنندج  ازافزایش ضریب اطمینان شبکه برق بیمارستان توحید در شرایط کونی و به منظور آمادگی هرچه تمامتر برای مقابله با بیماری کروناازطریق ارتباط دوسویه واستفاده ازشبکه رزروتشریح کرد و گفت:درحال حاضرامکان مانوربرروی شبکه برق بیمارستان توحیدازطریق فیدرهای (ساحلی وبلوارتوحید)فراهم شده است.

وی در ادامه با اشاره به احداث ۳۷۰مترشبکه فشارمتوسط هوایی جهت ایجادمسیردوم تغذیه پست بیمارستان توحیدازطرف جاده ساحلی با اعتباری بالغ بر ۶۵۰میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت اذعان داشت:باایجادنقطه رینگ بین این دوفیدر(ساحلی وبلوارتوحید)تمهیدات لازم به جهت تامین برق درشرایط اضطراری ازطریق مسیرپشتیبان لحاظ گردید و فیدربلوارتوحیدمسیرهای منتهی به هتل شادی ،شهرک اندیشه، ٰبیمارستان توحید،شهرک پردیس وقسمتی ازبلوارپاسداران به شبکه سراسری متصل میکند.

وی در ادامه مزایای افزایش قدرت  مانورشبکه های تامین کننده برق مراکزحساس نظیرمراکز درمانی و بهداشتی وبیمارستانها را اقدامی درجهت پدافندغیرعامل برشمرد و افزود:مزایای اجرا و بهره برداری از این پروژه را میتوان افزایش قابلیت اطمینان شبکه ،کاهش تلفات وانرژی توزیع نشده نام برد.

image_pdfimage_print