تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۹ آبان ۱۴۰۰

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع ازاصلاح وبهینه سازی سلولهای فشارمتوسط درپست های زمینی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی برق کردستان فاتح عبدی در تشریح این خبرگفت: به منظور بالابردن ضریب ایمنی و حفظ جان کارکنان بخشهای اجرایی، برنامه اصلاح وتعویض تابلوهای فشارمتوسط  به تعداد ۶۰ سلول فشارمتوسط درپست های زمینی همه شهرهای استان با اعتباری بالغ بر۸۰ میلیارد ریال تا پایان سال جاری  دردست اقدام است .

وی با بیان اینکه دراین سلولها جدیدترین نسل رله های حفاظتی بکار رفته است افزود: برای سلولهای جدیدازبریکرهای(کلید) خلاءاستفاده شده که مزیت آن ایمنی درسطح بالا و پایین بودن هزینه نگهداری وتعمیرات است.

عبدی درادامه سخنان خود تصریح کرد: اسکلت این تابلو برق ها (سلول های جدید)طوری تعبیه خواهد شد که دارای فضای کافی بوده و امکان دسترسی به لوازم ،تجهیزات وشینه ها به سهولت انجام پذیرد و ضمنا امکان توسعه را نیز داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح زیرساخت موردنیاز برای ارتقاء قدرت مانور بین پستهای زمینی و پایداری بیشتر شبکه بخصوص بخش شهری و درنتیجه کاهش انرژی تامین نشده ی ارتقاءکنترل کیفیت تجهیزات وسیستم حفاظتی واجرای برنامه های تعمیرات واصلاح وبهینه سازی شبکه برق فراهم خواهدشد .

image_pdfimage_print