تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۵ تیر ۱۴۰۰

مدیر توزیع برق شهرستان سنندج از برگزاری دوره آموزشی اطفای حریق با همکاری اداره آتشنشانی این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان محمدسعیدسلطانی در تشریح این خبرگفت:دراین دوره که باحضورکارشناسان ایمنی ستادوپرسنل فنی واداری این مدیریت برگزارگردید طی آن شرکت کنندگان ابتدابصورت تئوری باوسایل ضدحریق وکپسول وشیوه کارآشناشدندسپس همکاران به صورت عملی نحوه ی جلوگیری ازآتش سوزی واطفای آن رابااستفاده ازکپسولهای ضدحریق آموزش دیدند.

وی در ادامه افزود:درکلاس یادشده که باآموزش دادن یکی ازآتشنشانان خبره سنندج برگزارشدحدود۳۰نفرازتکنسین های اجرایی ، برقکاران ، سیمبانان ، مهندسین وپرسنل اداری حضورداشتند.

سلطانی بااشاره به اینکه دراین کلاس عملی مباحث مربوط به رعایت موازین ایمنی مطرح شدتصریح کرد: انتظارمیرودشرکت کنندگان دراین کلاس بتوانندآموخته های خودراهرچه بیشتردرزمینه کاهش خسارت جانی ومالی ناشی ازحوادث غیرمترقبه بکاربندد ،چرا که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.

لازم به ذکر است هرساله مانورهای اطفای حریق ومقابله بازلزله وسایرمواردمربوط به حفظ ایمنی کارکنان درمدیریت برق شهرستانهای تابعه برگزارمیشودکه میتوانددریادآوری روشهای اجرایی ایمنی دربرابرآتش سوزی موثرباشد.

image_pdfimage_print