بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پرتال شرکت توزیع نیروی برق کردستان  را به اطلاع میرساند:
  • پورتال شرکت توزیع نیروی برق کردستان امکان پیگیری مکاتبات اداری، درج  پیشنهادات، شکایات و ارتباط با مدیرعامل و مدیران ارشد، خدمات مرتبط با متقاضیان و مشترکین برق، پیمانکاران و سازمانها، خاموشی های برق ، پیگیری درخواستها و خدمات عمومی متنوعی  را در قالب خدمات الکترونیکی در منو خدمات الکترونیکی فراهم نموده است
  • در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مختلف سازمان به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید و یا اطلاعات مورد نظر خود را در سامانه های مختلف ثبت و مشاهده نمایید
  • به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد
  • پورتال  شرکت توزیع نیروی برق کردستان بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید
  • شرکت توزیع نیروی برق کردستان بر اساس خط مشی حفظ حریم خصوصی افراد، متعهد می شود که اطلاعات خصوصی شما را محرمانه نگهداری نموده و  اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم‌های الکترونیکی،  دراختیارعموم قرارندهد

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
1ارائه دوره های آموزشی مرتبط با شرکت های توزیع نیروی برق0.945 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ارائه-دوره-های-آموزشی-مرتبط-با-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق.pdf
2استعلام شبکه برق موجود توسط سازمان ها و ادارات دولتی0.953 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/استعلام-شبکه-برق-موجود-توسط-سازمان-ها-و-ادارات-دولتی.pdf
3استعلام شماره سریال کالاها از شرکت های توزیع نیروی برق۱۴۰۴0.945 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/استعلام-شماره-سریال-کالاها-از-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق1404.pdf
4توافقنامه سطح خدمت- اصلاح نام0.953 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-اصلاح-نام.pdf
5توافقنامه سطح خدمت- تغییر نام1.001 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-تغییر-نام.pdf
6توافقنامه سطح خدمت- درخواست انشعاب آمپری1.003 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-درخواست-انشعاب-آمپری.pdf
7توافقنامه سطح خدمت- قطع موقت انشعاب0.996 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-قطع-موقت-انشعاب.pdf
8توافقنامه سطح خدمت- وصل مجدد انشعاب1.002 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-وصل-مجدد-انشعاب.pdf
9توافقنامه سطح خدمت-اصلاح اطلاعات0.990 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-اصلاح-اطلاعات.pdf
10توافقنامه سطح خدمت-اصلاح سرویس انشعاب1.002 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-اصلاح-سرویس-انشعاب.pdf
11توافقنامه سطح خدمت-بررسی صورتحساب0.877 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-بررسی-صورتحساب.pdf
12توافقنامه سطح خدمت-تسویه بدهی0.881 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-تسویه-بدهی.pdf
13توافقنامه سطح خدمت-تسویه حساب0.891 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-تسویه-حساب.pdf
14توافقنامه سطح خدمت-تغییر تعرفه0.891 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-تغییر-تعرفه.pdf
15توافقنامه سطح خدمت-تغییر مکان داخلی0.892 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-تغییر-مکان-داخلی.pdf
16توافقنامه سطح خدمت-تفکیک یا ادغام1.008 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-تفکیک-یا-ادغام.pdf
17توافقنامه سطح خدمت-جمع آوری دائم انشعاب0.890 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-جمع-آوری-دائم-انشعاب.pdf
18توافقنامه سطح خدمت-جمع آوری موقت انشعاب0.891 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-جمع-آوری-موقت-انشعاب.pdf
19توافقنامه سطح خدمت-درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب0.880 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-درخواست-انصراف-قبل-از-برقراری-انشعاب.pdf
20توافقنامه سطح خدمت-درخواست کاهش آمپراژ1.004 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-درخواست-کاهش-آمپراژ.pdf
21توافقنامه سطح خدمت-صدور قبض المثنی0.883 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-صدور-قبض-المثنی.pdf
22توافقنامه سطح خدمت-نصب مجدد انشعاب0.889 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-نصب-مجدد-انشعاب.pdf
23توافقنامه سطح خدمت-واگذاری برق موقت1.001 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-واگذاری-برق-موقت.pdf
24ثبت اطلاعات آموزشی شرکت های توزیع نیروی برق۱۱۰۲0.942 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-اطلاعات-آموزشی-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق1102.pdf
25ثبت اطلاعات پرسنل پروژه های پیمانکاری شرکت های توزیع برق۱۲۰۲0.947 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-اطلاعات-پرسنل-پروژه-های-پیمانکاری-شرکت-های-توزیع-برق1202.pdf
26ثبت اطلاعات خودروی پیمانکار حوزه برق0.946 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-اطلاعات-خودروی-پیمانکار-حوزه-برق.pdf
27ثبت خسارت وارده به شبکه برق0.887 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-خسارت-وارده-به-شبکه-برق.pdf
28ثبت خسارت وارده به مردم از شبکه های توزیع برق0.888 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-خسارت-وارده-به-مردم-از-شبکه-های-توزیع-برق.pdf
29ثبت سرقت برق0.888 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-سرقت-برق.pdf
30ثبت شکایات مردمی در حوزه توزیع برق0.944 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-شکایات-مردمی-در-حوزه-توزیع-برق.pdf
31ثبت مقاله در کنفرانس های حوزه برق0.947 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-مقاله-در-کنفرانس-های-حوزه-برق.pdf
32ثبت مکاتبات مراجعین حوزه برق0.944 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-مکاتبات-مراجعین-حوزه-برق.pdf
33ثبت نام شرکت های واجد شرایط پیمانکاری حوزه برق۱۲۰۱0.947 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-نام-شرکت-های-واجد-شرایط-پیمانکاری-حوزه-برق1201.pdf
34ثبت نیاز تحقیقاتی صنعت برق در حیطه فعالیت شرکت های توزیع برق۱۰۰۱0.949 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-نیاز-تحقیقاتی-صنعت-برق-در-حیطه-فعالیت-شرکت-های-توزیع-برق1001.pdf
35حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی شرکت های توزیع نیروی برق۱۰۰۳0.948 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/حمایت-از-اجرای-پروژه-های-تحقیقاتی-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق1003.pdf
36خود اظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۰۱۰۹0.945 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/خود-اظهاری-مصرف-برق-مشترکین-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق0109.pdf
37درخواست احداث مولد مقیاس کوچک0.952 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-احداث-مولد-مقیاس-کوچک.pdf
38درخواست استخدام جهت امور پیمانکاری حوزه برق۱۲۰۴0.946 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-استخدام-جهت-امور-پیمانکاری-حوزه-برق1204.pdf
39درخواست اطلاعات آماری برق0.953 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-اطلاعات-آماری-برق.pdf
40درخواست بازدید یا تعمیر سیستم های مخابراتی شبکه توزیع برق0.954 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-بازدید-یا-تعمیر-سیستم-های-مخابراتی-شبکه-توزیع-برق.pdf
41درخواست تسهیلات حمایتی ترجمه و تالیف کتاب در حوزه برق0.947 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-تسهیلات-حمایتی-ترجمه-و-تالیف-کتاب-در-حوزه-برق.pdf
42درخواست تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۰۲۱۳0.940 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-تعویض-کنتور-مشترکین-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق0213.pdf
43درخواست تقسیط انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۰۲۱۴0.944 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-تقسیط-انشعاب-مشترکین-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق0214.pdf
44درخواست ثبت وضعیت استفاده از کالا توسط پیمانکاران حوزه برق۱۴۰۳0.942 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-ثبت-وضعیت-استفاده-از-کالا-توسط-پیمانکاران-حوزه-برق1403.pdf
45درخواست خاموشی برق0.953 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-خاموشی-برق.pdf
46درخواست خدمات کتابخانه ای از شرکت های توزیع نیروی برق0.955 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-خدمات-کتابخانه-ای-از-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق.pdf
47درخواست رفع حریم برق0.887 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-رفع-حریم-برق.pdf
48درخواست رفع خاموشی معابر0.953 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-رفع-خاموشی-معابر.pdf
49درخواست رفع خاموشی های مشترکین برق0.954 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-رفع-خاموشی-های-مشترکین-برق.pdf
50درخواست رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق0.885 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-رفع-خطر-از-تاسیسات-مخاطره-آمیز-برق.pdf
51درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی0.941 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-گزارش-انرژی-تحویلی-مولد-خورشیدی.pdf
52درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد مقیاس کوچک0.941 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-گزارش-انرژی-تحویلی-مولد-مقیاس-کوچک.pdf
53درخواست گزارش برآورد انرژی و بار0.941 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-گزارش-برآورد-انرژی-و-بار.pdf
54درخواست مجوز کار پیمانکاران ایمنی برق0.953 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-مجوز-کار-پیمانکاران-ایمنی-برق.pdf
55درخواست مشاهده برنامه زمانبندی کالیبراسیون دوره ای شرکت های توزیع برق0.945 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-مشاهده-برنامه-زمانبندی-کالیبراسیون-دوره-ای-شرکت-های-توزیع-برق.pdf
56درخواست مشاهده پروژه های ابلاغ شده شرکت های توزیع نیروی برق0.946 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-مشاهده-پروژه-های-ابلاغ-شده-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق.pdf
57درخواست مشاهده گزارش نظارت بر پروژه های شرکت های توزیع نیروی برق۰۹۰۳0.941 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-مشاهده-گزارش-نظارت-بر-پروژه-های-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق0903.pdf
58درخواست نصب مولد خورشیدی0.948 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-نصب-مولد-خورشیدی.pdf
59درخواست وقت مشاوره تحقیقاتی از شرکت های توزیع نیروی برق0.960 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-وقت-مشاوره-تحقیقاتی-از-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق.pdf
60دریافت شناسنامه آموزشی آموزش دیدگان حوزه برق۱۱۰۳0.945 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/دریافت-شناسنامه-آموزشی-آموزش-دیدگان-حوزه-برق1103.pdf
61دریافت گزارش خاموشی های برق0.945 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/دریافت-گزارش-خاموشی-های-برق.pdf
62مشاهده اولویت های پایان نامه های دانشگاهی شرکت های توزیع برق۱۰۰۵0.945 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/مشاهده-اولویت-های-پایان-نامه-های-دانشگاهی-شرکت-های-توزیع-برق1005.pdf
63مشاهده برنامه خاموشی های از پیش تعیین شده برق0.945 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/مشاهده-برنامه-خاموشی-های-از-پیش-تعیین-شده-برق.pdf
64مشاهده برنامه زمانبندی بازدید از سیستم های مخابراتی شبکه توزیع برق0.945 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/مشاهده-برنامه-زمانبندی-بازدید-از-سیستم-های-مخابراتی-شبکه-توزیع-برق.pdf
65مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلوهای برق۱۴۰۵0.992 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/مشاهده-دستورالعمل-و-نقشه-ساخت-تابلوهای-برق1405.pdf
66مشاهده سوابق پیمانکاران ایمنی برق0.945 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/مشاهده-سوابق-پیمانکاران-ایمنی-برق.pdf
67مشاهده فهرست اولویت های تحقیقاتی شرکت های توزیع برق۱۰۰۲0.942 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/مشاهده-فهرست-اولویت-های-تحقیقاتی-شرکت-های-توزیع-برق1002.pdf
68مشاهده فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق۱۴۰۱0.944 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/مشاهده-فهرست-تامین-کنندگان-مجاز-کالاهای-مرتبط-با-صنعت-برق1401.pdf
69مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات0.944 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/مشاهده-قبوض-برق-سازمان-ها-و-ادارات.pdf
70مشاهده گزارشات آماری برق0.944 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/مشاهده-گزارشات-آماری-برق.pdf
71توافقنامه سطح خدمت-افزایش آمپراژ1.004 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-افزایش-آمپراژ.pdf
72توافقنامه سطح خدمت-آزمایش کنتور1.003 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-آزمایش-کنتور.pdf
73توافقنامه سطح خدمت-سوابق پرداخت0.877 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-سوابق-پرداخت.pdf
74توافقنامه سطح خدمت-سوابق مصارف و صورتحساب0.878 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/توافقنامه-سطح-خدمت-سوابق-مصارف-و-صورتحساب.pdf
75ثبت شماره سریال کالا توسط تامین کنندگان مجاز حوزه برق۱۴۰۲0.943 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-شماره-سریال-کالا-توسط-تامین-کنندگان-مجاز-حوزه-برق1402.pdf
76ثبت گزارشات مردمی در حوزه توزیع نیروی برق۱۴۰۶0.994 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/ثبت-گزارشات-مردمی-در-حوزه-توزیع-نیروی-برق1406.pdf
77درخواست تایید صلاحیت پیمانکاران حوزه برق۱۲۰۵0.943 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-تایید-صلاحیت-پیمانکاران-حوزه-برق1205.pdf
78درخواست تسهیلات حمایتی پایان نامه دانشگاهی از شرکت های توزیع نیروی برق0.946 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-تسهیلات-حمایتی-پایان-نامه-دانشگاهی-از-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق.pdf
79درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق0.954 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-رفع-مشکل-ولتاژ-شبکه-برق.pdf
80درخواست صدور کارت تردد پیمانکاران حوزه برق۱۲۰۶0.939 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/درخواست-صدور-کارت-تردد-پیمانکاران-حوزه-برق1206.pdf
81دریافت صورتحساب مولد خورشیدی0.944 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/دریافت-صورتحساب-مولد-خورشیدی.pdf
82دریافت صورتحساب مولد مقیاس کوچک0.945 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/دریافت-صورتحساب-مولد-مقیاس-کوچک.pdf


 

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱