بیانیه توافق سطح خدمات

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پرتال شرکت توزیع نیروی برق کردستان  را به اطلاع میرساند:
  • پورتال شرکت توزیع نیروی برق کردستان امکان پیگیری مکاتبات اداری، درج  پیشنهادات، شکایات و ارتباط با مدیرعامل و مدیران ارشد، خدمات مرتبط با متقاضیان و مشترکین برق، پیمانکاران و سازمانها، خاموشی های برق ، پیگیری درخواستها و خدمات عمومی متنوعی  را در قالب خدمات الکترونیکی در منو خدمات الکترونیکی فراهم نموده است
  • در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مختلف سازمان به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید و یا اطلاعات مورد نظر خود را در سامانه های مختلف ثبت و مشاهده نمایید
  • به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد
  • پورتال  شرکت توزیع نیروی برق کردستان بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید
  • شرکت توزیع نیروی برق کردستان بر اساس خط مشی حفظ حریم خصوصی افراد، متعهد می شود که اطلاعات خصوصی شما را محرمانه نگهداری نموده و  اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم‌های الکترونیکی،  دراختیارعموم قرارندهد

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
2توافقنامه سطح خدمت-درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب0.868 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-درخواست-انصراف-قبل-از-برقراری-انشعاب.pdf
3توافقنامه سطح خدمت-درخواست کاهش آمپراژ0.985 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-درخواست-کاهش-آمپراژ.pdf
4توافقنامه سطح خدمت-سوابق پرداخت0.863 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-سوابق-پرداخت.pdf
5توافقنامه سطح خدمت-سوابق مصارف و صورتحساب0.864 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-سوابق-مصارف-و-صورتحساب.pdf
6توافقنامه سطح خدمت-صدور قبض المثنی0.868 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-صدور-قبض-المثنی.pdf
7توافقنامه سطح خدمت-نصب مجدد انشعاب0.870 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-نصب-مجدد-انشعاب.pdf
8توافقنامه سطح خدمت-واگذاری برق موقت0.982 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-واگذاری-برق-موقت.pdf
9توافقنامه سطح خدمت- اصلاح نام0.934 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-اصلاح-نام.pdf
10توافقنامه سطح خدمت- تغییر نام0.982 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-تغییر-نام.pdf
1توافقنامه سطح خدمت- درخواست انشعاب آمپری0.984 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-درخواست-انشعاب-آمپری.pdf
11توافقنامه سطح خدمت- قطع موقت انشعاب0.982 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-قطع-موقت-انشعاب.pdf
12توافقنامه سطح خدمت- وصل مجدد انشعاب0.982 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-وصل-مجدد-انشعاب.pdf
13توافقنامه سطح خدمت-آزمایش کنتور0.983 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-آزمایش-کنتور.pdf
14توافقنامه سطح خدمت-اصلاح اطلاعات0.976 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-اصلاح-اطلاعات.pdf
15توافقنامه سطح خدمت-اصلاح سرویس انشعاب0.983 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-اصلاح-سرویس-انشعاب.pdf
16توافقنامه سطح خدمت-افزایش آمپراژ0.984 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-افزایش-آمپراژ.pdf
17توافقنامه سطح خدمت-بررسی صورتحساب0.864 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-بررسی-صورتحساب.pdf
18توافقنامه سطح خدمت-تسویه بدهی0.864 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-تسویه-بدهی.pdf
19توافقنامه سطح خدمت-تسویه حساب0.871 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-تسویه-حساب.pdf
20توافقنامه سطح خدمت-تغییر تعرفه0.871 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-تغییر-تعرفه.pdf
22توافقنامه سطح خدمت-تغییر مکان داخلی0.872 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-تغییر-مکان-داخلی.pdf
23توافقنامه سطح خدمت-تفکیک یا ادغام0.987 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-تفکیک-یا-ادغام.pdf
24توافقنامه سطح خدمت-جمع آوری دائم انشعاب0.872 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-جمع-آوری-دائم-انشعاب.pdf
21توافقنامه سطح خدمت-جمع آوری موقت انشعاب0.873 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/12/توافقنامه-سطح-خدمت-جمع-آوری-موقت-انشعاب.pdf


 

image_pdfimage_print