بیانیه توافق سطح خدمات

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پرتال شرکت توزیع نیروی برق کردستان  را به اطلاع میرساند:
  • پورتال شرکت توزیع نیروی برق کردستان امکان پیگیری مکاتبات اداری، درج  پیشنهادات، شکایات و ارتباط با مدیرعامل و مدیران ارشد، خدمات مرتبط با متقاضیان و مشترکین برق، پیمانکاران و سازمانها، خاموشی های برق ، پیگیری درخواستها و خدمات عمومی متنوعی  را در قالب خدمات الکترونیکی در منو خدمات الکترونیکی فراهم نموده است
  • در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مختلف سازمان به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید و یا اطلاعات مورد نظر خود را در سامانه های مختلف ثبت و مشاهده نمایید
  • به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد
  • پورتال  شرکت توزیع نیروی برق کردستان بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید
  • شرکت توزیع نیروی برق کردستان بر اساس خط مشی حفظ حریم خصوصی افراد، متعهد می شود که اطلاعات خصوصی شما را محرمانه نگهداری نموده و  اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم‌های الکترونیکی،  دراختیارعموم قرارندهد

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
17ارائه دوره های آموزشی مرتبط با شرکت های توزیع نیروی برق0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ارائه-دوره-های-آموزشی-مرتبط-با-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق.pdf
1استعلام شبکه برق موجود توسط سازمان ها و ادارات دولتی0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/استعلام-شبکه-برق-موجود-توسط-سازمان-ها-و-ادارات-دولتی.pdf
2استعلام شماره سریال کالاها از شرکت های توزیع نیروی برق۱۴۰۴0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/استعلام-شماره-سریال-کالاها-از-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق1404.pdf
3توافقنامه سطح خدمت- اصلاح نام0.571 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-اصلاح-نام.pdf
4توافقنامه سطح خدمت- تغییر نام0.619 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-تغییر-نام.pdf
5توافقنامه سطح خدمت- درخواست انشعاب آمپری0.620 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-درخواست-انشعاب-آمپری.pdf
6توافقنامه سطح خدمت- قطع موقت انشعاب0.618 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-قطع-موقت-انشعاب.pdf
7توافقنامه سطح خدمت- وصل مجدد انشعاب0.618 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-وصل-مجدد-انشعاب.pdf
8توافقنامه سطح خدمت-اصلاح اطلاعات0.618 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-اصلاح-اطلاعات.pdf
9توافقنامه سطح خدمت-اصلاح سرویس انشعاب0.619 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-اصلاح-سرویس-انشعاب.pdf
10توافقنامه سطح خدمت-افزایش آمپراژ0.619 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-افزایش-آمپراژ.pdf
11توافقنامه سطح خدمت-آزمایش کنتور0.620 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-آزمایش-کنتور.pdf
12توافقنامه سطح خدمت-بررسی صورتحساب0.619 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-بررسی-صورتحساب.pdf
13توافقنامه سطح خدمت-تسویه بدهی0.505 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-تسویه-بدهی.pdf
14توافقنامه سطح خدمت-تسویه حساب0.506 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-تسویه-حساب.pdf
15توافقنامه سطح خدمت-تغییر تعرفه0.506 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-تغییر-تعرفه.pdf
81توافقنامه سطح خدمت-تغییر مکان داخلی0.506 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-تغییر-مکان-داخلی.pdf
16توافقنامه سطح خدمت-تفکیک یا ادغام0.621 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-تفکیک-یا-ادغام.pdf
82توافقنامه سطح خدمت-جمع آوری دائم انشعاب0.508 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-جمع-آوری-دائم-انشعاب.pdf
18توافقنامه سطح خدمت-جمع آوری موقت انشعاب0.507 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-جمع-آوری-موقت-انشعاب.pdf
19توافقنامه سطح خدمت-درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب0.505 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-درخواست-انصراف-قبل-از-برقراری-انشعاب.pdf
20توافقنامه سطح خدمت-درخواست کاهش آمپراژ0.620 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-درخواست-کاهش-آمپراژ.pdf
21توافقنامه سطح خدمت-سوابق پرداخت0.504 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-سوابق-پرداخت.pdf
22توافقنامه سطح خدمت-سوابق مصارف و صورتحساب0.505 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-سوابق-مصارف-و-صورتحساب.pdf
23توافقنامه سطح خدمت-صدور قبض المثنی0.505 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-صدور-قبض-المثنی.pdf
24توافقنامه سطح خدمت-نصب مجدد انشعاب0.506 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-نصب-مجدد-انشعاب.pdf
25توافقنامه سطح خدمت-واگذاری برق موقت0.619 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/توافقنامه-سطح-خدمت-واگذاری-برق-موقت.pdf
26ثبت اطلاعات آموزشی شرکت های توزیع نیروی برق۱۱۰۲0.573 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-اطلاعات-آموزشی-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق1102.pdf
27ثبت اطلاعات پرسنل پروژه های پیمانکاری شرکت های توزیع برق۱۲۰۲0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-اطلاعات-پرسنل-پروژه-های-پیمانکاری-شرکت-های-توزیع-برق1202.pdf
28ثبت اطلاعات خودروی پیمانکار حوزه برق۱۲۰۳0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-اطلاعات-خودروی-پیمانکار-حوزه-برق1203.pdf
29ثبت خسارت وارده به شبکه برق0.510 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-خسارت-وارده-به-شبکه-برق.pdf
30ثبت خسارت وارده به مردم از شبکه های توزیع برق0.510 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-خسارت-وارده-به-مردم-از-شبکه-های-توزیع-برق.pdf
31ثبت سرقت برق0.511 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-سرقت-برق.pdf
32ثبت شکایات مردمی در حوزه توزیع برق۱۳۰۲0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-شکایات-مردمی-در-حوزه-توزیع-برق1302.pdf
33ثبت شماره سریال کالا توسط تامین کنندگان مجاز حوزه برق۱۴۰۲0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-شماره-سریال-کالا-توسط-تامین-کنندگان-مجاز-حوزه-برق1402.pdf
34ثبت گزارشات مردمی در حوزه توزیع نیروی برق۱۴۰۶0.623 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-گزارشات-مردمی-در-حوزه-توزیع-نیروی-برق1406.pdf
35ثبت مقاله در کنفرانس های حوزه برق۱۰۰۴0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-مقاله-در-کنفرانس-های-حوزه-برق1004.pdf
36ثبت مکاتبات مراجعین حوزه برق۱۳۰۱0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-مکاتبات-مراجعین-حوزه-برق1301.pdf
37ثبت نام شرکت های واجد شرایط پیمانکاری حوزه برق۱۲۰۱0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-نام-شرکت-های-واجد-شرایط-پیمانکاری-حوزه-برق1201.pdf
38ثبت نیاز تحقیقاتی صنعت برق در حیطه فعالیت شرکت های توزیع برق۱۰۰۱0.577 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/ثبت-نیاز-تحقیقاتی-صنعت-برق-در-حیطه-فعالیت-شرکت-های-توزیع-برق1001.pdf
39حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی شرکت های توزیع نیروی برق۱۰۰۳0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/حمایت-از-اجرای-پروژه-های-تحقیقاتی-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق1003.pdf
40خود اظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۰۱۰۹0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/خود-اظهاری-مصرف-برق-مشترکین-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق0109.pdf
41درخواست احداث مولد مقیاس کوچک0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-احداث-مولد-مقیاس-کوچک.pdf
42درخواست استخدام جهت امور پیمانکاری حوزه برق۱۲۰۴0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-استخدام-جهت-امور-پیمانکاری-حوزه-برق1204.pdf
43درخواست اطلاعات آماری برق0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-اطلاعات-آماری-برق.pdf
44درخواست بازدید یا تعمیر سیستم های مخابراتی شبکه توزیع برق0.577 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-بازدید-یا-تعمیر-سیستم-های-مخابراتی-شبکه-توزیع-برق.pdf
45درخواست تایید صلاحیت پیمانکاران حوزه برق۱۲۰۵0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-تایید-صلاحیت-پیمانکاران-حوزه-برق1205.pdf
46درخواست تسهیلات حمایتی پایان نامه دانشگاهی از شرکت های توزیع نیروی برق0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-تسهیلات-حمایتی-پایان-نامه-دانشگاهی-از-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق.pdf
47درخواست تسهیلات حمایتی ترجمه و تالیف کتاب در حوزه برق0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-تسهیلات-حمایتی-ترجمه-و-تالیف-کتاب-در-حوزه-برق.pdf
48درخواست تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۰۲۱۳0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-تعویض-کنتور-مشترکین-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق0213.pdf
49درخواست تقسیط انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۰۲۱۴0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-تقسیط-انشعاب-مشترکین-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق0214.pdf
50درخواست ثبت وضعیت استفاده از کالا توسط پیمانکاران حوزه برق۱۴۰۳0.573 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-ثبت-وضعیت-استفاده-از-کالا-توسط-پیمانکاران-حوزه-برق1403.pdf
51درخواست خاموشی برق0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-خاموشی-برق.pdf
52درخواست خدمات کتابخانه ای از شرکت های توزیع نیروی برق0.590 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-خدمات-کتابخانه-ای-از-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق.pdf
53درخواست رفع حریم برق0.509 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-رفع-حریم-برق.pdf
54درخواست رفع خاموشی معابر0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-رفع-خاموشی-معابر.pdf
55درخواست رفع خاموشی های مشترکین برق0.577 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-رفع-خاموشی-های-مشترکین-برق.pdf
56درخواست رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق0.513 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-رفع-خطر-از-تاسیسات-مخاطره-آمیز-برق.pdf
57درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-رفع-مشکل-ولتاژ-شبکه-برق.pdf
58درخواست صدور کارت تردد پیمانکاران حوزه برق۱۲۰۶0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-صدور-کارت-تردد-پیمانکاران-حوزه-برق1206.pdf
59درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-گزارش-انرژی-تحویلی-مولد-خورشیدی.pdf
60درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد مقیاس کوچک0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-گزارش-انرژی-تحویلی-مولد-مقیاس-کوچک.pdf
61درخواست گزارش برآورد انرژی و بار0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-گزارش-برآورد-انرژی-و-بار.pdf
62درخواست مجوز کار پیمانکاران ایمنی برق0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-مجوز-کار-پیمانکاران-ایمنی-برق.pdf
63درخواست مشاهده برنامه زمانبندی کالیبراسیون دوره ای شرکت های توزیع برق0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-مشاهده-برنامه-زمانبندی-کالیبراسیون-دوره-ای-شرکت-های-توزیع-برق.pdf
64درخواست مشاهده پروژه های ابلاغ شده شرکت های توزیع نیروی برق0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-مشاهده-پروژه-های-ابلاغ-شده-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق.pdf
65درخواست مشاهده گزارش نظارت بر پروژه های شرکت های توزیع نیروی برق۰۹۰۳0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-مشاهده-گزارش-نظارت-بر-پروژه-های-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق0903.pdf
66درخواست نصب مولد خورشیدی0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-نصب-مولد-خورشیدی.pdf
67درخواست وقت مشاوره تحقیقاتی از شرکت های توزیع نیروی برق0.590 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/درخواست-وقت-مشاوره-تحقیقاتی-از-شرکت-های-توزیع-نیروی-برق.pdf
68دریافت شناسنامه آموزشی آموزش دیدگان حوزه برق۱۱۰۳0.576 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/دریافت-شناسنامه-آموزشی-آموزش-دیدگان-حوزه-برق1103.pdf
69دریافت صورتحساب مولد خورشیدی0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/دریافت-صورتحساب-مولد-خورشیدی.pdf
70دریافت صورتحساب مولد مقیاس کوچک0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/دریافت-صورتحساب-مولد-مقیاس-کوچک.pdf
71دریافت گزارش خاموشی های برق0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/دریافت-گزارش-خاموشی-های-برق.pdf
72مشاهده اولویت های پایان نامه های دانشگاهی شرکت های توزیع برق۱۰۰۵0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/مشاهده-اولویت-های-پایان-نامه-های-دانشگاهی-شرکت-های-توزیع-برق1005.pdf
73مشاهده برنامه خاموشی های از پیش تعیین شده برق0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/مشاهده-برنامه-خاموشی-های-از-پیش-تعیین-شده-برق.pdf
74مشاهده برنامه زمانبندی بازدید از سیستم های مخابراتی شبکه توزیع برق0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/مشاهده-برنامه-زمانبندی-بازدید-از-سیستم-های-مخابراتی-شبکه-توزیع-برق.pdf
75مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلوهای برق۱۴۰۵0.622 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/مشاهده-دستورالعمل-و-نقشه-ساخت-تابلوهای-برق1405.pdf
76مشاهده سوابق پیمانکاران ایمنی برق0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/مشاهده-سوابق-پیمانکاران-ایمنی-برق.pdf
77مشاهده فهرست اولویت های تحقیقاتی شرکت های توزیع برق۱۰۰۲0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/مشاهده-فهرست-اولویت-های-تحقیقاتی-شرکت-های-توزیع-برق1002.pdf
78مشاهده فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق۱۴۰۱0.575 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/مشاهده-فهرست-تامین-کنندگان-مجاز-کالاهای-مرتبط-با-صنعت-برق1401.pdf
79مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات۰۱۰۸0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/مشاهده-قبوض-برق-سازمان-ها-و-ادارات0108.pdf
80مشاهده گزارشات آماری برق0.574 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/مشاهده-گزارشات-آماری-برق.pdf


 

image_pdfimage_print