تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲ آذر ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق جنوب شهرستان سنندج ازتامین برق شهرک صنعتی شماره 4روستای سرنجیانه درشهرستان سنندج خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعدخالدی  مدیر برق جنوب شهرستان سنندج تامین برق شهرک صنعتی شماره ۴سرنجیانه رابعنوان یکی ازنهادهای اصلی بخش تولیددر این شهرستان اعلام کردوافزود :بمنظورایجادبسترهای مناسب سرمایه گذاری وظرفیت سازی برای متقاضیان صنایع درشرف تاسیس ، برقرسانی به این شهرک  اتمام وبه بهره برداری رسید.

وی در ادامه  اذعان داشت:اجرای این پروژه بااحداث ۵۴۸۰ مترخط یک مداره فشارمتوسط وبانصب۱۶۲ اصله پایه بتنی جهت تامین برق واحدهای صنعتی وکارگاهی انجام شده است .اجرای عملیات تامین برق بامشارکت شرکت توزیع انجام وتوسط متقاضیان بخش صنعت  باهزینه ای بالغ بریک میلیاردتومان تامین اعتبارگردید.

وی در ادامه یادآورشد:تامین برق  متقاضیان ومشترکین جدید،بهبودکیفیت ولتاژ تحویلی ،ارتقای ضریب اطمینان شبکه ،رضایتمندی مردم  ازمهمترین اهداف اجرایی این طرح بشمارمیرود.

خالدی درپایان گفت :پروژه های تامین برق  کارگاهی ،تولیدی  وبخش صنعت بعنوان زیرساخت اصلی ،همیشه موردتوجه شرکتهای توزیع بوده است.

image_pdfimage_print