تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۸ دی ۱۴۰۰

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به اینکه وظیفه اصلی این شرکت تامین برق پایدار و توسعه شبکه برق درمحدوده شهرها وروستاهای استان کردستان است، افزود: تامین روشنایی محدوده های خارج از شهرها وروستا از جمله محدوده جاده ها وتونل ها برعهده اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای است.

کوهسار رسولی تبار مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در خصوص مطلب منتشرشده در یکی از کانا ل های فضای مجازی مبنی بر کوتاهی شرکت توزیع برق کردستان در تامین روشنایی ورودی تونل ها گفت: برخی از مخاطبین کانالهای مجازی سطح استان با ارسال تصاویری از قطعی برق روشنایی ورودی یک تونل در محدوده جاده سنندج به کامیاران،  قصور و کوتاهی را متوجه شرکت توزیع برق استان عنوان کرده اند که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: تامین روشنایی محدوده جاده ، تونل ها ونقاط مه گیردرچارچوب وظایف اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای تعریف شده است و  شرکت های توزیع برق وظایف مربوط به نیرورسانی وتوسعه شبکه برق وهمچنین بهره برداری ازآن درمحدوده شهرها واراضی روستایی را برعهده دارند.

رسولی تبار با اشاره به اینکه موضوع تاریکی وخرابی سیستم های روشنایی تونل ها ی جاده ای مبحث تازه ای نیست ومتاسفانه درمابین قضاوت ها، شرکت توزیع برق کردستان علی الرغم ارائه خدمات شبانه روزی همیشه موردخطاب قرارگرفته است افزود: حال آنکه جهت روشنگری افکارعامه مردم، تامین روشنایی تونل ها ازوظایف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اظهار داشت: به لحاظ قانونی تامین روشنایی معابر،بلوارها ،میادین وخیابان های اصلی شهری برعهده شهرداری است اما شرکت توزیع برق کردستان آمادگی مشارکت وهمکاری رادرحوزه ارائه خدمات باهمه دستگاه های اجرایی استان دارد.

وی درپایان ضمن قدردانی ازمخاطبین کانال های مجازی که همواره بانقدهای خود کمک حال شرکت توزیع برق استان درارائه خدمات به موقع بوده اند، گفت:امید است شهروندان همچون گذشته ما را همراهی و همیاری نمایند چراکه رفع مشکلات شهروندان در زمینه توزیع برق در اولویت شرکت توزیع برق کردستان است.

image_pdfimage_print