تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۷ اسفند ۱۳۹۸

مدیر توزیع برق جنوب سنندج ازتبدیل 19کیلومترشبکه سیمی وفرسوده 11 ماهه سال 98دراین شهرستان به کابل خودنگهدارخبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق  استان کردستان جمال الدین حسینی مدیر توزیع برق جنوب سنندج در تشریح این خبرگفت: درراستای اصلاح وبهینه سازی شبکه های فرسوده ،جلوگیری ازسرقت کابل وتجهیزات برقی وهمچنین رفع ضعف ولتاژ مشترکان وکاهش تلفات شبکه،۱۹کیلومترشبکه سیمی به کابل خودنگهدارتبدیل گردید.

وی در ادامه افزود:این طرح دربخش شهری اموربرق جنوب سنندج (شهرک اندیشه جام جم-قرادیان-غفور-خیابان تعریف-سعدی-تپه پیرغریب قسمتی ازشهرک زاگرس)ودرحوزه روستایی (حلوان ونران)بااعتباری بالغ بر۴۶۰۰میلیون ریال ازمحل اعتبارات داخلی شرکت توزیع برق کردستان انجام گردید و با این کارضمن استانداردسازی شبکه و ایجاد مبلمان شهری، از میزان سوء استفاده افراد سودجو بشدت می کاهد.

وی ضمن ابرازامیدواری برای تخصیص اعتبارلازم درخصوص تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهداربیان کرد:امیدواریم درآینده بتوانیم سایرنقاط شهرستان بااجرای طرح تبدیل شبکه سیمی  به کابل خودنگهدارضریب اطمینان وپایداری شبکه رابالا برده وشاهدکاهش انرژی توزیع نشده وکمترین خسارت وتلفات انرژی وشبکه درشهرستان باشیم.

image_pdfimage_print