تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۰ آذر ۱۴۰۰

مدیربرق شهرستان قروه استفاده ازکابل خودنگهدار به جای شبکه سیمی رابه عنوان یک راه حل چندمنظوره دانست واز اجرای پروژه تبدیل 87کیلومترسیم مسی به کابل خودنگهداربااعتباری بالغ بر53میلیاردو 846میلیون ریال درهشت ماهه اول سال جاری دراین شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق کردستان فرهاد میمنت آبادی درتشریح این خبرگفت: فرآیند تبدیل شبکه های سیمی فرسوده انتقال انرژی به کابل خودنگهدار در این شهرستان  ادامه داربوده وپ یش بینی می شود تا پایان سال جاری بخش عمده ای ازاین شبکه ها درنقاط مختلف این شهرستان بخصوص  درنقاط روستایی به کابل های خودنگهدارمجهز شوند.

وی درادامه افزایش پایداری شبکه ،جلوگیری ازسرقت ورفع حریم مستحدثات ودرنهایت استانداردسازی ومبلمان شبکه شهر و روستا را از اهداف این پروژه برشمردوتصریح کرد:باتغییرساختارشبکه وجابجایی پایه های سواره وپیاده رو بخش عمده  ی مشکلات مربوط به ضعف ولتاژوقطعی برق مرتفع گردید.

وی درادامه اذعان داشت: بابرنامه ریزی دردست اقدام برای سال ۱۴۰۱ درنظراست نسبت به اجرای بالغ بر۲۰۰ کیلومتر، بخش دیگری ازشبکه فشارضعیف سطح شهرستان قروه اصلاح ساختارگردد.انجام این حجم ازپروژه نشانگرتوجه ویژه خدمت رسانی  به مردم قدرشناس منطقه بوده که برق مطمئن وپایداری رادراختیارداشته باشند

ایشان درادامه مجموع طول شبکه فشارضعیف هدف درزمان شروع این پروژه جهادی که از اوایل سال ۱۴۰۰آغازشده را بالغ بر۱۸۰کیلومتر اعلام کرد و گفت: میزان اعتبار موردنیاز جهت اجرای کامل این پروژه بالغ بر۱۰میلیاردتومان برآورد شده است همچنین باانجام ۱۳۰کیلومترشبکه  مسی به کابل خودنگهدار درسال ۹۹ توانستیم در تمام شاخص ها از جمله شاخص اجرای پروژه ها طبق برنامه حرکت کرده و پیش بینی میکنیم تاپایان سال تمامی این پروژه مهم به مرحله اتمام برسد

 گفتنی است تبدیل شبکه سیمی  به کابل خودنگهدار علاوه بر قابلیت اطمینان در شبکه در مقابل شرایط جوی و اتفاقات ناشی از برخورد اشیاء خارجی، خطر سرقت شبکه برق را محتمل نموده و همچنین امکان استفاده از برق غیرمجاز را کاهش می دهد و متعاقبا” از تحمیل ضرر و زیان به شرکت توزیع و مشکلات قطعی برق و ایجاد نارضایتی مردمی  جلوگیری می نماید.

image_pdfimage_print