تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۹ آبان ۱۴۰۰

سیدیعقوب مرادی مشاور وزیرنیرو درامورایثارگران وهیئت همراه ضمن دیدار ازیادمان شهدای والفجر ۴درشهرستان مریوان متعاقبا با حضور در روستای چشمیدر باخانواده ی دوجانباخته راه خدمت مرحومان شکری ومحمدی  ودیدارگفتگوکردند

طی مراسمی باحضورمشاور وزیرنیرو در امور ایثارگران وهیئت همراه و مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان وجمعی ازمسئولین درنقطه صفرمرزی درروستای خانم شیخان مریوان یادوخاطره شهدای گرانقدرعملیات والفجر۴ را گرامی داشتند . اجرای این یادمان باتامین اعتبارتوانیر و توسط شرکت توزیع برق کردستان احداث گردید ؛ در این بازدید کمی وکاستی ها موردبررسی قرارگرفت.

مرادی وهیئت همراه همچنین باحضور درمنزل سیمبانان متوفی در راه خدمت در روستای چشمیدر با اعلام اینکه با پیگیری های در دست اقدام در نظر است در چارچوب دستورالعمل فداکاران خدمت، مزایایی برای خانواده های این عزیزان ، در نظر است ایجاد گردد و در ادامه گفت:این فداکاران عزیز بی خبراز سقوط بهمن درراه خدمت به مردم منطقه و برای تامین امنیت از طریق برقدارکردن پاسگاه ژلانه، جان خود را نثارکردند .

مشاور وزیر نیرو با بیان این که عزیزان مخلصانه باکمترین امکانات درمسیرهای سخت خدمت نمودنداظهارکرد مادرکنار خانواده ها وفرزندان این عزیزان هستیم. درادامه مهندس لهونیان نیزبااشاره به موفقیت های  مختلف که درعرصه های مختلف بدست آمده این موفقیت ها رامرهون زحمات سیمبانان زحمتکش دانست وگفت:رسیدگی به مسائل ومشکلات مطرح شده توسط خانواده های سیمبانان فداکار از اولویت های اصلی شرکت است

پس ازپایان این دیدار از خانواده های گرامی این دو همکار متوفی و به پاس رشادتها وتلاشهای صادقانه باعنوان ایثارگران فداکار تجلیل شد.

شایان ذکراست مرحومان شکری ومحمدی دوسیمبان فداکار شاغل درمدیریت برق سروآبادبودند که حین انجام خدمت رسانی برای رفع خاموشی پاسگاه مرزی ژالانه دربهمن ماه سال ۹۵ درحین برگشت وپس ازانجام خدمت رسانی  دراثرریزش وسقوط  بهمن به دیارباقی شتافتند.

image_pdfimage_print