تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۹ مهر ۱۳۹۹

معاون مالی و پشتیبانی شركت توزيع نيروي برق استان کردستان از اضافه شدن 4 دستگاه خودروسبک و سنگین به ناوگان حمل و نقل در طول 1 سال اخیر درراستای سرعت بخشیدن به توسعه و اصلاح شبکه برق مناطق شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر32 میلیاردریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان شاهین میروانی در تشریح این خبر گفت:با توجه به مجموعه اقدامات و فعالیتهای گسترده شرکت در طول ۳ سال اخیر درراستای توسعه زیرساختها و اصلاح و بهسازی شبکه،متناسب با آن اقدامات خوبی نیز به منظور تجهیز ناوگان خودرویی صورت گرفته است.

شاهین میروانی با اشاره به اینکه عمر مفید خودروهای سنگین مجهز به جرثقیل حدود ۱۹ سال و خودروهای سنگین بالابرحدود ۱۵ سال است، اظهار داشت: عمده این خودروها سابقه کارکردی و عمر طولانی دارند و نوسازی و یا جایگزینی آنها ضمن آنکه نیازمند اعتبارات کافی بوده امری ضروری است.

وی در ادامه با اشاره صعب العبور بون مناطق کوهستانی استان کردستان، افزود: در فصــل زمســتان ایــن مناطــق به طــور کامــل پوشــیده از بـرف و در معـرض بادهـای شـدید و کـوالک میباشــند کــه مــا نهایــت پشتیبانی لجستیکی خــود را در جهــت پایــداری شــبکه ها در زمانهــای بحرانــی و شــرایط بــد آب و هوایــی بــه کار بســته تــا مــردم منطقــه بــی بــرق نشــونداما این مهم نیازمند ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین متناسب با شراط توپولوژی منطقه می باشد که مصـداق ایـن مدعـا همیـن شهرها،روستاها و پاسگاههای مرزی میباشــند کــه درنواحی صعب العبــور و برفگیــر در ۶ ماهه اول سالجاری ،برقدار گردیدند.

وی در ادامه اذعان داشت:با توجه به ضعف ظرفیت برون‌سپاری در بخش اجاره خودروهای عملیاتی ،رویکرد شرکت نیز سرمایه‌گذاری و تأمین به‌صورت مالکیتی است بدین منظور سالانه تأمین حداقل یک دستگاه جرثقیل و یک دستگاه خودوری مجهز به بالابر ،جهت نوسازی خودروها در سطح استان تعیین‌شده که در دو سال اخیر بالغ‌بر ۵۰ میلیارد ریال در این زمینه سرمایه‌گذاری شده است.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع برق استان کردستان، بیان کرد: در طول یک سال اخیر در استان کردستان دو دستگاه خودرو مجهز به جرثقیل و یک دستگاه مجهز به بالابر و همچنین یک دستگاه خودرو سبک عملیاتی کمک دار با اعتباری بالغ بر۳۲ میلیارد ریال خریداری‌شده است که بخش عمده ای از هزینه های فوق از محل منابع داخلی شرکت ،تامین شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:اصلاح و بهینه سازی مستمر شبکه برق مناطق کوهستانی و صعب العبورنیازمند خودروهای مجهز و کمک دار در مناطق بحران خیز می باشد ،هرچند خوشبختانــه نیروهــای تلاشگــر شــرکت توزیــع در مقابــل اینگونــه موانــع هیــچگاه پــا پــس نگذاشته اند.

وی در ادامه ابزار امیدواری کردبه صورت منظم حداقل هرسال یک دستگاه خودرو مجهز به جرثقیل و یک دستگاه مجهز به بالابر ،خریداری و جایگزین گردد.

image_pdfimage_print