تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

مدیر توزیع برق شهرستان بیجار از اجرای پروژه تعمیرات شبکه فشار متوسط این شهرستان بدون اعمال خاموشی از طریق اکیپ خط گرم خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان هادی محمد مرادیان درتشریح عملکرددرحوزه تعمیرات وسرویس پیش گیرانه بصورت خط گرم گفت : تعداد ۵پروژه فیدر ۲۰کیلو ولت بدون اعمال هرگونه قطعی وخاموشی مورد سرویس ونگهداری قرارگرفتندکه این اقدام منجربه کاهش انرژی توزیع شده وفروش انرژی بیشترمی شود.

مرادیان بابیان اینکه ۱۳۰عملیات بدون اعمال خاموشی درشبکه برق بیجار انجام شده اضافه کرد : این میزان عملیات کارباخطوط برقدار ( خط گرم ) شامل تعویض ونصب پایه ، تعویض وجابجایی ترانس وتعویض مقره ، نصب وبرداشت کلید گازی وجداساز واصلاح اتصالات سست،رفع اشکال مواردسیم خوردگی  وغیره روی شبکه فشار متوسط به بهره برداری رسید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:در روش معمول برای انجام هرگونه عملیاتی برروی شبکه های برق نیاز به قطع برق ودرنتیجه خاموشی تمام مصرف کنندگان است امادرخط گرم بدون اعمال هرگونه خاموشی تعمیرات وعملیات موردنیاز برروی شبکه انجام می پذیرد.

مدیرتوزیع برق بیجار در ادامه یادآور شد : دراین مدت بالغ بر۳۱۱۹۰۰ساعت ذخیره انرژی عملیاتی ناشی ازکارباخطوط برقدار با صرفه جویی مبلغی بالغ بر۴۶۷میلیون ریال برای شرکت توزیع رادرپی داشته پیش ازاین، انجام این قبیل عملیات هابه وسیله گروه های خط سردانجام می شدکه نیاز به همین میزان زمان خاموشی بابرنامه داشت.

image_pdfimage_print