تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان  محمد سعید سلطانی در تصریح این خبر گفت: آسیب دیدن برخی تجهیزات منصوبه بر روی شبکه برق و همچنین ایجاد اتصالات سست در شبکه فشار متوسط و ضعیف، مستلزم انجام تعمیرات اساسی، سرویس و نگهداری شبکه جهت آماده سازی آن برای جلوگیری از بروز قطعی های ناخواسته برق بوده که در این راستا اقدامات لازم معمول گردید.

 وی  در ادامه افزود: به منظوراصلاح تجهیزاتی که بدلیل استفاده مداوم دچارآسیب گردیده اند برنامه ریزی های  لازم انجام گرفته و با تلاش گروه های بهره برداری، عملیاتی و مهندسی این شهرستان مطابق برنامه های زمانبندی شده از ابتدای سال  ۹۷ قر یب به هزار و ۴۵۰ کیلومتر شبکه هوایی فشار متوسط و نیز ۷۱۳ کیلومتر شبکه هوایی فشار ضعیف این شهرستان اورهال و  تعمیر گردید که طی اجرای این عملیات علاوه بر ساماندهی ۶۳ کیلومتر شبکه روشنایی معابر عمومی سطح شهرستان، تعداد ۱۴۵۲ فقره ترانسفورماتور هوایی نیز در طول شبکه، اورهال و به موازات آن نسبت به اصلاح ۱۶۱۰ مورد اتصالات سست اقدام گردید.

وی در پایان هدف از اجرای اورهال شبکه را، تعمیر، نگهداری و پایداری شبکه و همچنین توزیع برق مطمئن  به شهروندان دانست.

image_pdfimage_print