تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۷ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان عطاا… میرزایی درتشریح این خبرگفت: دراجرای پروژه  تعویض سرکابل وکابل های روغنی به کابل خشک ۲۰کیلوولت،فازنخست عملیات حفاری کابل کشی زمینی خشک ۲۰کیلوولت وخارج نمودن کابل های روغنی فرسوده ورودی ساختمان های پست های عمومی (میدان مولوی ،پست مخابرات وپست بیمارستان امام )شهرستان دیواندره بااعتباری بالغ بر۲ میلیاردو ۳۶۰ میلیون ریال به پایان رسید.

وی درادامه افزود:  ۴۸۸متر کابل خشک و سیستم زمین باکلیه ملحقات مربوطه که بطورکامل ساخت داخل است جایگزین کابل های فرسوده تغذیه پست های میدان مولوی ،مخابرات وبیمارستان امام  شهر دیواندره شد.

مدیربرق شهرستان دیواندره بابیان اینکه حفاری جهت کابل کشی این پروژه بطول ۴۰۰مترانجام شد تصریح کرد:کاهش بار و متعادل سازی فیدرهای متوسط شهری ،تقلیل تلفات انرژی وکم شدن طول موثرفیدرها ازاهداف اجرایی این پروژه عمرانی برقرسانی بشمارمیرود.

میرزایی دربخش دیگری ازسخنان خوداذعان داشت :قبل ازاجرای این پروژه ،مسیرهای مورداشاره باکابل روغنی درمداربهره برداری بوده که بدلیل فرسودگی ، بارها دچاراتصالی شده وتعدادمفصل های زیادی درطول خط ،ضمن آلودگی زیست محیطی ومسائل ایمنی، سبب آسیب پذیری وکاهش قابلیت اطمینان تغذیه مشترکان این منطقه برروی پست ها را در برداشته است .

وی دربخش دیگری ازسخنان خودتصریح کرد:به دلیل اهمیت ویژه واستراتژیک این پست ها ،بررسی فنی وملاحظات زمانی و اقتصادی درنظرگرفته شده این مقدارکابل کشی زمینی باکابل خشک وارتباط پست ها اصلاح وبهینه سازی گردید و در مدار بهره برداری قرارگرفت . گفتنی است انعطاف پذیری نصب سریع وتلفات پایین ازمزایای استفاده ازکابل ها وسرکابل های خشک است که درمجموع می تواند نسبت به استانداردسازی شبکه وارتقای میزان کیفیت خدمت دهی موثرباشد.

image_pdfimage_print