تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری


Determining the energy rating of office buildings

شرح خدمت :

با استفاده از این خدمت ادارات و سازمانها میتوانند درخواست خود را جهت تعیین رتبه انرژی ساختمان های اداری خود ثبت نمایند تا بررسی های لازم توسط کارشناسان مربوطه انجام و رتبه بندی به ایشان ارائه گردد.

    :   Service Discription
Using this service, departments and organizations can register their request to determine the energy rating of their office buildings so that the necessary studies can be performed by the relevant experts and the rating can be provided to them.


متوسط زمان ارائه خدمت : ۳ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : نیاز ندارد

سوالات متداول

تعیین رتبه برای ساختمانهای ادارات و سازمانها انجام میگیرد.

معمولا تعیین رتبه برای هر ساختمان از سازمان بطور مجزا محاسبه میشود. ولیکن درصورتیکه چند ساختمان دارای یک اشتراک برق باشند ، با توجه به اینکه میبایست مصارف اشتراک مورد بررسی قرار گیرد رتبه انرژی برای اشتراک مربوطه محاسبه خواهد شد.

برای دریافت برچسب انرژی با توجه به هزینه های مربوطه میبایست به شرکت های مشاور مراجعه گردد.

ت۱- وضعیت ساختمان (تعداد طبقات ، وضعیت پنجره ها ، نوع سیستم سرمایش و گرمایش ، نوع روشنایی ساختمان و …)
۲- مصارف گاز در طول یک سال
۳- مصارف برق در طول یکسال

در صورت لزوم پس از مراجعه به شرکت های مشاور و بررسی های انجام شده هزینه ها توسط ایشان تعیین خواهد شد.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱