تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برقSDebt settlement of electricity distribution companies

شرح خدمت :
مشترکین می توانند درخواست تسویه بدهی انشعاب خود را به صورت غیر حضوری ارائه دهند.

   
:   Service Discription
customers can apply for debt settlement of their electricity branches in absentia

متوسط زمان ارائه خدمت : آنی

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض

سوالات متداول

مراجعه به اپلیکیشن برق من – سایت شرکت توزیع -دفاتر پیشخوان – مرکز پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۱و …

 از طریق درگاههای متصل به سامانه اپلیکیشن برق من و ساپا و ۱۵۲۱

شناسه قبض، بدنه کنتور یا شماره تلفن همراه

:شماره بدنه کنتور برق خویش را در اپلیکیشن برق من وارد نموده تا شناسه قبض انشعاب برق را مشاهده نماید و همینطور در سایت شرکت توزیع

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱