تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

Separation or merger of subsidiaries of electricity distribution companies

شرح خدمت :
مشترک می تواند درخواست تفکیک یک انشعاب به چندین انشعاب و همچنین ادغام چند انشعاب به یک انشعاب واحد را از طریق این خدمت،‌به شکل غیرحضوری ارائه دهد.

   
:   Service Discription
The subscriber can submit a request for separation of a branch into several branches as well as merging several branches into a single branch through this service, in absentia.

متوسط زمان ارائه خدمت : ۱۵ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱