تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۵ آبان ۱۴۰۰

مدیرتوزیع برق شهرستان مریوان از کشف، ضبط وتوقیف 220دستگاه استخراج رمز ارز(تولیدارزدیجیتال) که بصورت غیرمجاز درشهرستان مریوان فعالیت می نمودندازابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان مرادی درتشریح این خبرگفت: در طی دو روز اخیر همکاران این مدیریت پس از اخذ مجوزهای لازم وتکمیل تحقیقات دربازرسی ها، تعداد ۳۴ دستگاه ماینراستخراج ارزدیجیتال غیرمجاز که بصورت غیر قانونی به شبکه سراسری برق متصل بود درمریوان کشف وضبط نمودند،که مجموع ماینرهای کشف شده بااحتساب این تعداد تاکنون به ۲۲۰ مورد رسیده است

وی درادامه افزود: این ماینرها بامشاهده بارنامتعارف فازهای فیدرهای فشارضعیف شهری ،حین بازرسی لوازم اندازه گیری و آمپراژ گیری توسط همکاران برق مریوان کشف و جمع آوری شد.

مرادی بارمصرفی  ۳۴ فقره  ماینرغیرمجازمکشوفه  را بالغ ۲۰۰ آمپر بیان نمود وگفت: این دستگاهها ازنوع ماینرهای پیشرفته و کم صدا بود که داخل باکس صداگیر، تعبیه شده بود.

وی با اشاره به همکاری تنگاتنگ مدیریت برق مریوان بادستگاههای قضایی و انتظامی درشناسایی و برخوردقانونی بامتقاضیان دراین زمینه افزود : سوء استفاده برخی مشترکان از انرژی برق و اقدام به استخراج رمزارز، طی یکسال گذشته منجربه فشارقابل توجهی به تاسیسات الکتریکی منصوبه در شرکت توزیع  برق شده است وخسارات زیادی رابه لوازم الکتریکی مشترکان وارد نموده است

مدیربرق شهرستان مریوان درادامه ازاستخراج کنندگان رمزارز ها درخواست کردازانشعاب برق باتعرفه مشخص (خانگی کشاورزی عمومی صنعتی وتجاری)اکیدا خودداری نمایند چراکه علاوه برجمع آوری وسلب امتیاز برق جریمه ای سنگین وتعدیلی متناسب بامیزان مصرف براساس نرخ های ابلاغ شده برای آنان اعمال خواهدشدودرادامه موضوع باهماهنگی مراجع قضایی وانتظامی ضمن تشکیل پرونده نسبت به اخذ خسارت های مربوطه اقدام خواهد شد.

وی دربخش پایانی ازسخنان خودگفت :به کسانی که درشناسایی وگزارش مراکز دستگاههای غیرقانونی ارزدیجیتال این میریت و مجموعه شرکت توزیع برق کردستان رایاری رسانندبه تناسب میزان ماینرهای کشف شده مبالغی بصورت پاداش و درقالب کارت هدیه داده میشود،این عزیزان مطمئن باشند اطلاعات شخصی آنها کاملا محرمانه ودرسامانه نزدشرکت توزیع باقی خواهدماند.

هموطن درصورت مشاهده استفاده های غیرمجاز از شبکه می توانند در بستر فضای مجازی از طریق شماره همراه ۰۹۳۵۴۰۲۱۷۸۰ و یا شماره تلفن ۱۲۱ واحد عملیات و اتفاقات برق و یا پلیس انتظامی بشماره ۱۱۰ اطلاع دهند و مانع خسارت سوء استفاده کنندگان به مشترکین برق و شبکه های برق شوند.

image_pdfimage_print