تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۶ آبان ۱۳۹۸

حریقی در گامی مثبت وحرکتی مستمر درجهت تحقق سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی از جمع آوری تجهیزات بلا استفاده درشبکه های توزیع برق شهرستان دیواندره خبر داد

حریقی مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره درتشریح این خبر گفت : دربررسیهای بعمل آمده از وضعیت کنونی شبکه های توزیع برق این شهرستان مشاهده گردیده است تعداد۲۰ اصله پایه ازنوع بتنی وچوبی داخل شبکه وجود دارد که عملاً بلااستفاده مانده ودرصورت برکناری آنها میتوان درنقاط دیگری که نیازبه نصب پایه ضروری میباشد ازآنها استفاده نمود .

وی هدف اصلی ازاجرای این پروژه راجلوگیری ازاتلاف سرمایه های شرکت دانست وگفت : این اقدام اگرچه به ظاهر کوچک است اما باعنایت به رویکرد اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان دربحث کاهش هزینه های جاری شرکت وجلوگیری ازهدررفت منابع وسرمایه های ملی از طریق شناسائی واستفاده از ظرفیتهای موجود میتواند گامی مثبت وحرکتی مستمر درجهت تحقق سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی تلقی نمود

شایان ذکراست شهرستان دیواندره دارای۸۹ هزارنفر جمعیت میباشد که درحال حاضر برق  ۳۳هزار مشترک دربخش های مختلف این شهرستان ازطریق ۱۰۱۲کیلومتر خط فشارمتوسط و۴۵۵ کیلومتر شبکه فشارضعیف هوائی تامین میگردد .

image_pdfimage_print