جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقRequest forTemporary collection of branches of electricity distribution companies

شرح خدمت :
در مواردی مثل تعمیرات داخلی ساختمان یا ترک موقت محل، مشترکین می توانند از طریق این خدمت درخواست جمع آوری موقت انشعاب آمپری برق را نمایند.

   
:   Service Discription
In cases such as internal repairs of the building or temporary departure of the site, subscribers can request temporary collection of power amp branch through this service.

متوسط زمان ارائه خدمت : ۱ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

سوالات متداول

– تسویه الحساب و پرداخت آخرین کارکرد کنتور
– پرداخت هزینه جمع آوری موقت
– درخواست کتبی مالک

– محل خالی از سکنه و فاقد مصرف کننده باشد
– محل مخروبه باشد(بدلیل ساخت وسازو…

بله برای مشترک بهاء آبونمان صادر و مشترک ملزم به پرداخت آن می باشد

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱