حذف قبض برق حتمی شد

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۳۹۸

image_pdfimage_print