تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ بروزرسانی: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

اطلاعیه

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اطلاعیه ای بشرح زیرصادرنمود:

“دیسپاچینگ ملی برق ایران” بدون اراده استانی، درکردستان وسایراستانهای کشور خاموشی اعمال می کند.

به اطلاع میرساند درشرایطی که توازن تولید و مصرف بهم ریخته و مصرف برق با افزایش شدید دمای هوا در چند روز اخیر روبه  فزونی گذاشته است، روز و شب گذشته (۱۵ مردادماه) بناچار برای پایایی شبکه برق سراسری به دستور دیسپاچینگ ملی برق ایران  خاموشی هایی درسطح کشور به منظورجبران کمبود نیرو اعمال گردید که وقوع  این امر بدون اراده و دخالت استانها صورت پذیرفته است.

 میزان خاموشی ها برای هرگروه باتوجه به سقف های اعلامی ومیزان تجاوز مصرف برق دراستان ها متفاوت  لحاظ گردیده که بنا به شرایط آب وهوایی و همکاری نسبی تعدادی از مشترکان دراستان کردستان، خاموشی های کمتردربازه زمانی کوتاهتر به نسبت سایر استان ها اعمال گردید.

درادامه اعلام میدارد احتمال قطعی برق ناخواسته وخارج از برنامه اعلامی براساس رخدادهای شبکه سراسری (افت فرکانس، ناترازی تولید و مصرف وموارد دیگر) همیشه وجود داشته واین خاموشی ها بدون اطلاع قبلی بوده و از اختیارشرکت توزیع برق استان کردستان خارج است چرا که بصورت خودکار و به منظور جلوگیری از فروپاشی شبکه سراسری برق استان و کشور توسط دیسپاچینگ ملی برق ایران رأسا” خاموشی اعمال میگردد.

روابط عمومی برق کردستان ضمن عذرخواهی ازمردم شریف استان بدلیل محدودیت های بوجودآمده ناشی ازافزایش نامتعارف مصرف برق استان، به مردم عزیز استان این اطمینان را خواهد داد که هرآنچه در ارتباط با رفع بحران و پایداری شبکه ی برق لازم باشد خدمتگزاران آنان بابهره گیری ازهمه ظرفیت های فنی وکارشناسی و تجهیزات در اختیار،  برای تأمین برق پایدار انجام خواهند داد و از هیچ تلاش و کوششی در راستای خدمتگزاری صادقانه به ملت شریف استان، لحظه ای دریغ نخواهند کرد.

image_pdfimage_print